Dehydrogenating türkçesi Dehydrogenating nedir

  • Hidrojenini atmak (kimya).
  • Hidrojensizleştirmek.
  • Hidrojen gidermek.
  • Hidrojensiz bırakmak.

Dehydrogenating ingilizcede ne demek, Dehydrogenating nerede nasıl kullanılır?

Dehydrogenation : Dehidrojenasyon. Bir özdeğin kimyasal yapısındaki hidrojenlerin bir bölümünün ya da tümünün alınması. Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılması. Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir substrattan hidrojen iyonlarının kaybı. Hidrojen giderme.

Dehydrogenate : Hidrojen gidermek. Hidrojenini atmak (kimya). Hidrojensizleştirmek. Hidrojensiz bırakmak.

Dehydrogenated : Hidrojensiz. Hidrojeni giderilmiş. Hidrojensiz bırakılmış. Hidrojeni atılmış (kimya).

Dehydrogenates : Hidrojenini atmak (kimya). Hidrojensiz bırakmak. Hidrojensizleştirmek. Hidrojen gidermek.

Dehydrogenase : Dehidrojenaz. Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılmasını katalize eden oksidoredüktaz sınıfından herhangi bir enzim.

Nadh dehydrogenase complex : Nadh-q redüktaz kompleksi. Nadh dehidrogenaz kompleksi.

Pyruvate dehydrogenase complex : Piruveyt dehidrojenez kompleks. Pirüvat dehidrogenaz kompleksi. Pirüvat dehidrogenaz, dihidrolipoil transasetilaz, dihidrolipoil dehidrogenaz enzimlerini kapsayan, koenzim olarak tiyamin pirofosfat, lipolik asit, koenzim a, fad, nad’e gereksinim duyan pirüvattan oksidatif dekarboksilasyonla asetil coa oluşturan mitokondriyal multienzim kompleksi, lipoamit.

 

Sorbitol dehydrogenase : Sorbitol dehidrogenaz. Karaciğer ve testislerde bulunan sorbitolden fruktoz üretimini katalize eden karaciğer hastalıklarında serum düzeyi yükselen enzim, iditol dehidrogenaz.

Nadh dehydrogenase : Nadh'den elektronları ubikinona taşıyan bir solunum zinciri enzimi. nadh-koenzim q redüktaz. Nadh dehidrojenaz.

Alpha ketoglutarate dehydrogenase : Sitrik asit döngüsünde alfa ketoglutarik asit, nad ve koenzim a’ dan süksinil coa, karbondioksit, nadh+h oluşturan enzim. sitrik asit döngüsünün düzenleyici enzimlerinden biri. Alfa ketoglutarat dehidrogenaz.

İngilizce Dehydrogenating Türkçe anlamı, Dehydrogenating eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dehydrogenating ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Dehydrogenise : Hidrojenini çıkarmak. Hidrojenini atmak (dehydrogenize olarak da yazılır). (kimya) hidrojensizleştirmek.

Dehydrogenize : (amerikan ingilizcesi) (kimya) hidrojensizleştirmek. Hidrojenini atmak (dehydrogenise olarak da yazılır). Hidrojenini çıkarmak.

Dehydrogenating synonyms : dehydrogenate, dehydrogenates.