Dehydrogenation türkçesi Dehydrogenation nedir

  • Dehidrojenasyon.
  • Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır.
  • Bir substrattan hidrojen iyonlarının kaybı.
  • Bir özdeğin kimyasal yapısındaki hidrojenlerin bir bölümünün ya da tümünün alınması.
  • Hidrojen giderme.
  • Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılması.

Dehydrogenation ingilizcede ne demek, Dehydrogenation nerede nasıl kullanılır?

Dehydrogenating : Hidrojensiz bırakmak. Hidrojen gidermek. Hidrojenini atmak (kimya). Hidrojensizleştirmek.

Dehydrogenate : Hidrojensizleştirmek. Hidrojensiz bırakmak. Hidrojen gidermek. Hidrojenini atmak (kimya).

Dehydrogenated : Hidrojeni atılmış (kimya). Hidrojeni giderilmiş. Hidrojensiz bırakılmış. Hidrojensiz.

Dehydrogenates : Hidrojensizleştirmek. Hidrojen gidermek. Hidrojensiz bırakmak. Hidrojenini atmak (kimya).

Dehydrogenase : Dehidrojenaz. Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılmasını katalize eden oksidoredüktaz sınıfından herhangi bir enzim.

Alpha ketoglutarate dehydrogenase : Sitrik asit döngüsünde alfa ketoglutarik asit, nad ve koenzim a’ dan süksinil coa, karbondioksit, nadh+h oluşturan enzim. sitrik asit döngüsünün düzenleyici enzimlerinden biri. Alfa ketoglutarat dehidrogenaz.

Glycose 6 phosphate dehydrogenase : Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz. Pentoz metabolik yolunun ilk reaksiyonunda glikoz-6-fosfat ve nadp’den 6-fosfoglukanolakton ve nadph+h+ oluşturan metabolik yolun düzenleyici enzimi.

 

Nadh dehydrogenase complex : Nadh dehidrogenaz kompleksi. Nadh-q redüktaz kompleksi.

Pyruvate dehydrogenase complex : Pirüvat dehidrogenaz, dihidrolipoil transasetilaz, dihidrolipoil dehidrogenaz enzimlerini kapsayan, koenzim olarak tiyamin pirofosfat, lipolik asit, koenzim a, fad, nad’e gereksinim duyan pirüvattan oksidatif dekarboksilasyonla asetil coa oluşturan mitokondriyal multienzim kompleksi, lipoamit. Pirüvat dehidrogenaz kompleksi. Piruveyt dehidrojenez kompleks.

Alcohol dehydrogenase : Alkol dehidrogenaz. Alkol dehidrojenaz. Aldehit ve ketonları alkollere veya alkolleri aldehit veya ketonlara dönüştüren birçok enzimden biri.

İngilizce Dehydrogenation Türkçe anlamı, Dehydrogenation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dehydrogenation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Chemical process : Kimyasalların sebep olduğu faaliyetler. Kimyasal süreç. Kimyasal işlem. Kimyasallar sebebiyle meydana gelen işlem. Kimyasal işleme.

Chemical action : Kimyasal etki.

Chemical change : Kimyasal değişiklik. Bir özdeğin moleküllerindeki atomların artma, azalma ya da yeniden düzenlenmesiyle kimyasal bileşiminde oluşan değişme. Kimyasal değişme. Kimyasal değişim.

Dehydrogenation synonyms : dehydrogenization.

Dehydrogenation ingilizce tanımı, definition of Dehydrogenation

Dehydrogenation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Also, the condition resulting from the removal of hydrogen. The act or process of freeing from hydrogen.