Dehydrogenise türkçesi Dehydrogenise nedir

  • Hidrojenini atmak (dehydrogenize olarak da yazılır).
  • Hidrojensiz bırakmak.
  • Hidrojen gidermek.
  • (kimya) hidrojensizleştirmek.
  • Hidrojenini çıkarmak.

Dehydrogenise ingilizcede ne demek, Dehydrogenise nerede nasıl kullanılır?

Dehydrogenised : Hidrojeni atılmış (dehydrogenized olarak da yazılır). (britanya ingilizcesi) (kimya) hidrojensiz. Hidrojensiz bırakılmış. Hidrojeni giderilmiş. Hidrojensiz.

Dehydrogenization : Dehidrojenasyon. Bir substrattan hidrojen iyonlarının kaybı.

Dehydrogenize : Hidrojenini çıkarmak. Hidrojen gidermek. Hidrojensiz bırakmak. (amerikan ingilizcesi) (kimya) hidrojensizleştirmek. Hidrojenini atmak (dehydrogenise olarak da yazılır).

Dehydrogenized : Hidrojeni giderilmiş. Hidrojensiz bırakılmış. Hidrojeni atılmış (dehydrogenised olarak da yazılır). (amerikan ingilizcesi) (kimya) hidrojensiz. Hidrojensiz.

Dehydrogenase : Dehidrojenaz. Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılmasını katalize eden oksidoredüktaz sınıfından herhangi bir enzim.

Alcohol dehydrogenase : Alkol dehidrogenaz. Aldehit ve ketonları alkollere veya alkolleri aldehit veya ketonlara dönüştüren birçok enzimden biri. Alkol dehidrojenaz.

Dehydrogenate : Hidrojen gidermek. Hidrojensizleştirmek. Hidrojensiz bırakmak. Hidrojenini atmak (kimya).

Glycose 6 phosphate dehydrogenase : Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz. Pentoz metabolik yolunun ilk reaksiyonunda glikoz-6-fosfat ve nadp’den 6-fosfoglukanolakton ve nadph+h+ oluşturan metabolik yolun düzenleyici enzimi.

 

Alpha ketoglutarate dehydrogenase : Sitrik asit döngüsünde alfa ketoglutarik asit, nad ve koenzim a’ dan süksinil coa, karbondioksit, nadh+h oluşturan enzim. sitrik asit döngüsünün düzenleyici enzimlerinden biri. Alfa ketoglutarat dehidrogenaz.

Dehydrogenation : Bir özdeğin kimyasal yapısındaki hidrojenlerin bir bölümünün ya da tümünün alınması. Bir substrattan hidrojen iyonlarının kaybı. Dehidrojenasyon. Hidrojen giderme. Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılması.

İngilizce Dehydrogenise Türkçe anlamı, Dehydrogenise eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dehydrogenise ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Change : Çiftlerde başlama atışı yapan oyuncunun bundan sonra karşıdakilerin yapacağı 5 atışı karşılayacak olan takım arkadaşı ile yer değiştirmesi. Dönüşmek. Değiş tokuş etmek. Değiştirmek. Değişim. Bilgisayar, masa tenisi, ekonomi alanlarında kullanılır. Üzerini değişmek. Tebdil etmek. Değişime uğratmak. Çoğunlukla liradan küçük ufak madeni para.

Dehydrogenate : Hidrojensizleştirmek. Hidrojenini atmak (kimya).

Modify : Bir tüzenin temelini, bir nesnenin biçimini, özelliğini değiştirme. Değiştirme. Biraz değiştirmek. Değiştirmek. Değişiklik yapmak. Tadil etmek. Değişmek. Tamlamak. Üzerinde değişiklik yapmak. Bilgisayar, gitar, ekonomi alanlarında kullanılır.

 

Alter : Hadım etmek. Değişmek. Hadım etmek (hayvan). Değiştirmek. Başkalaştırmak. Değişiklik geçirmek. Evirmek. Başka türlü olmak. Başkalaşmak.

Dehydrogenating : Hidrojenini atmak (kimya). Hidrojensizleştirmek.

Dehydrogenates : Hidrojenini atmak (kimya). Hidrojensizleştirmek.

Oxygenize : Oksijen katmak. Oksijen vermek.

Dehydrogenize : Hidrojenini atmak (dehydrogenise olarak da yazılır). (amerikan ingilizcesi) (kimya) hidrojensizleştirmek.

Dehydrogenise synonyms : oxygenise.

Dehydrogenise zıt anlamlı kelimeler, Dehydrogenise kelime anlamı

Hydrogenate : Hidrojenle birleştirmek (kimya). Hidrojenat. Hidrojenlemek. Hidrojenle birleştirmek.