Dehydrogenize türkçesi Dehydrogenize nedir

  • Hidrojen gidermek.
  • Hidrojenini atmak (dehydrogenise olarak da yazılır).
  • (amerikan ingilizcesi) (kimya) hidrojensizleştirmek.
  • Hidrojensiz bırakmak.
  • Hidrojenini çıkarmak.

Dehydrogenize ingilizcede ne demek, Dehydrogenize nerede nasıl kullanılır?

Dehydrogenized : Hidrojensiz. Hidrojeni atılmış (dehydrogenised olarak da yazılır). Hidrojeni giderilmiş. (amerikan ingilizcesi) (kimya) hidrojensiz. Hidrojensiz bırakılmış.

Dehydrogenization : Bir substrattan hidrojen iyonlarının kaybı. Dehidrojenasyon.

Dehydrogenise : (kimya) hidrojensizleştirmek. Hidrojensiz bırakmak. Hidrojenini atmak (dehydrogenize olarak da yazılır). Hidrojen gidermek. Hidrojenini çıkarmak.

Dehydrogenised : Hidrojensiz bırakılmış. Hidrojensiz. Hidrojeni atılmış (dehydrogenized olarak da yazılır). Hidrojeni giderilmiş. (britanya ingilizcesi) (kimya) hidrojensiz.

Dehydrogenase : Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılmasını katalize eden oksidoredüktaz sınıfından herhangi bir enzim. Dehidrojenaz.

Glycose 6 phosphate dehydrogenase : Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz. Pentoz metabolik yolunun ilk reaksiyonunda glikoz-6-fosfat ve nadp’den 6-fosfoglukanolakton ve nadph+h+ oluşturan metabolik yolun düzenleyici enzimi.

Dehydrogenated : Hidrojeni atılmış (kimya). Hidrojeni giderilmiş. Hidrojensiz. Hidrojensiz bırakılmış.

 

Dehydrogenating : Hidrojenini atmak (kimya). Hidrojensizleştirmek. Hidrojen gidermek. Hidrojensiz bırakmak.

Iditol dehydrogenase : İditol dehidrogenaz. Sorbitol dehidrogenaz.

Dehydrogenation : Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılması. Bir özdeğin kimyasal yapısındaki hidrojenlerin bir bölümünün ya da tümünün alınması. Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Hidrojen giderme. Dehidrojenasyon. Bir substrattan hidrojen iyonlarının kaybı.

İngilizce Dehydrogenize Türkçe anlamı, Dehydrogenize eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dehydrogenize ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Oxygenize : Oksijen katmak. Oksijen vermek.

Alter : Evirmek. Başkalaştırmak. Hadım etmek. Kısırlaştırmak. Değişim geçirmek. Değişiklik geçirmek. Değiştirmek. Değişiklik yapmak. Başka türlü olmak.

Dehydrogenise : (kimya) hidrojensizleştirmek. Hidrojenini atmak (dehydrogenize olarak da yazılır).

Dehydrogenating : Hidrojensizleştirmek. Hidrojenini atmak (kimya).

Modify : Tadil etmek. Değişiklik yapmak. Biraz değiştirmek. Değiştirmek. Değişmek. Değiştirme. Tamlamak. Üzerinde değişiklik yapmak. Azaltmak. Hafifletmek.

Dehydrogenates : Hidrojensizleştirmek. Hidrojenini atmak (kimya).

Dehydrogenate : Hidrojensizleştirmek. Hidrojenini atmak (kimya).

Change : Aktarmak. Yer değiştirme. Para bütünlemek. Değişime uğratmak. Değiştirmek. Değişiklik. Haline gelmek. Çiftlerde başlama atışı yapan oyuncunun bundan sonra karşıdakilerin yapacağı 5 atışı karşılayacak olan takım arkadaşı ile yer değiştirmesi. Bozmak. Değişikliğe gitmek.

Dehydrogenize synonyms : oxygenise.

Dehydrogenize zıt anlamlı kelimeler, Dehydrogenize kelime anlamı

Hydrogenate : Hidrojenle birleştirmek (kimya). Hidrojenlemek. Hidrojenle birleştirmek. Hidrojenat.