Dejenerasyon; fizik, Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır.

  • Yozlaşma
  • Soysuzlaşma.
  • ve kim. Bozunum.

Biyoloji'deki anlamı:

 

Bakınız: yozlaşma.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Hücre ve dokuların canlılığını koruyarak görev bakımından daha az etkin bir düzeye inmesi ve çeşitli yapısal değişimlere uğraması, dönüşümlü hücre zedelenmesi.

Teknik terim anlamı:

Bozulma.

Dejenerasyon anlamı, kısaca tanımı

Ateromatöz dejenerasyon : Aterom

Balonumsu dejenerasyon : Hücrenin dışarıdan su alarak aşırı derecede, âdeta bir balon gibi şişmesiyle kendini gösteren bir çeşit hücre zedelenmesi, koilositozis. Akut hücre şişliğinin daha şiddetli veya ileri bir biçimidir.

Boşluklu dejenerasyon : Vakuoler dejenerasyon.

Bulutumsu dejenerasyon : Akut hücre şişliği.

Camsı dejenerasyon : Hiyalin dejenerasyonu.

Endometriyumun kistik dejenerasyonu : Hiperöstrojenik etkiye ve yangıya bağlı olarak endometriyal bezlerin kistik bir durum almasına bağlı oluşan döl yatağı hastalığı.

Hepatolentiküler dejenerasyon : Wilson hastalığı.

Hidropik dejenerasyon : Akut hücre şişliği.

Hiyalin dejenerasyonu : Kaslarda, sarkoplazmanın, biçimsiz, bir örnek, kaba ve yoğun bir kitle hâline dönüşmesi. Kaslar, az çok saydam, balık eti veya tavuk eti manzarasına bürünmüş olur, camsı dejenerasyon, hiyalinozis, Zenker dejenerasyonu.

Işıktan kaynaklı retina dejenerasyonu : Çeşitli dalga boylarındaki ışığın retinada oluşturduğu zedelenme. Devamlı floresan ışık altında ve yüksek sıcaklıkta tutulan albino sıçanlarında, farelerde ve derin su balıklarında görülür.

Kalıtsal kokleosakuler dejenerasyon : Kokleosakuler dejenerasyon.

Kalp kapağında mukoid dejenerasyon : Kalpte, karıncık ve kulakçıklar arasındaki kalp kapakçıklarında, fibroblastik bağ doku artışı ve kollajen dejenerasyonuyla belirgin patolojik değişim. En tipik olarak köpeklerde endokardioziste biçimlenir.

Kalp kası dejenerasyonu : Kalp kasının yangılı olmayan, dönüşümlü hücre zedelenmesiyle belirgin patolojik değişimi, miyokardozis, miyokart dejenerasyonu. Çeşitli sistemik hastalıklarda özellikle enfeksiyöz anemi, ateş ve toksemi durumlarında görülür.

Kalp kasında yağ dejenerasyonu : Düzensiz, solgun, sarı odaklarla belirgin, kalp kası hücrelerinde yağ birikimi, miyokartta yağ değişikliği. Özellikle bakteriyel kökenli çeşitli akut toksemilerde görülür.

Kistik ovaryum dejenerasyonu : Yumurtalık kisti.

Kokleosakuler dejenerasyon : Corti organının senzorik ve destek hücrelerinde atrofi, sakuler ma-kula, koklear ve sakuler membranöz labirentin dorsal ve lateral duvarlarının kollapsı ile spiral gangliyondaki nöronların sekonder dejenerasyonu. Köpek, kedi, vizon ve sığırlarda sağırlık, deri örtüsünde ve iriste pigmentasyon yetersizliğiyle birlikte görülen kalıtsal bir hastalıktır ve insanlardaki Waardenburg sendromuna benzer, kalıtsal kokleosakuler dejenerasyon.

Kuş tüyü dejenerasyonu : Karaciğer hücrelerinde uzun süreli safra durgunluğuyla birlikte görülen, hücre şişliğiyle belirgin hücre zedelenmesi.

Miksoid dejenerasyon : Mukoid dejenerasyon.

Miksomatöz dejenerasyon : Müsinözis.

Miyokart dejenerasyonu : Kalp kası dejenerasyonu.

Mukoid dejenerasyon : Yangı, neoplastik hastalıklar ve beslenme yetersizliği durumlarında, yapısında fibröz ve yağ doku bulunan organ ve dokularda hücre dışında, müsin maddesinin birikmesi ve dokular yarı saydam, jelatini ve peltemsi bir görünüm kazanmasıyla belirgin bozukluk miksoid dejenerasyon.

Multisistem nöron dejenerasyonu : Altı aylıktan büyük Cockers spaniel ırkı köpeklerde, yavaş ilerleyen sinirsel bulgular, yürüyüş ve denge bozuklukları, tremor ve davranış değişimleriyle belirgin kalıtsal hastalık.

Müsinöz dejenerasyon : Müsinözis.

Nöron dejenerasyonu : Nöronların büzülmesi, yuvarlaklaşması ve koyu eozinofilik olarak görülmesiyle belirgin patolojik değişim. Özellikle kuduz gibi nörotropik viral enfeksiyonlarda en yüksek düzeyini bulur. Nöron dejenerasyonunun en yaygın formu santral kromatolizisdir.

Ovaryumun foliküler kistik dejenerasyonu : Foliküler kist.

Parenkim dejenerasyonu : Akut hücre şişliği.

Retiküler dejenerasyon : Epidermal hücrelerde, aşırı düzeyde oluşan hücre içi ödem.

Retina dejenerasyonu : Retina atrofisi.

Retinal dejenerasyon : Çeşitli hastalıklara bağlı olarak retinada yıkımlanma ve görme kaybı olması.

Spongiyöz dejenerasyon : Süngerimsi dejenerasyon.

Süngerimsi dejenerasyon : Mikroskobik olarak herhangi bir dokunun sünger benzeri bir görünümün kazanması, spongiyoz dejenerasyon. Genellikle merkezi sinir sisteminde, miyelin kaybıyla seyreden hastalıkların seyri sırasında biçimlenir.

Vakuoler dejenerasyon : Akut hücre şişliğinin daha ileri bir şekli olarak sitoplazmada berrak boşluklar hâlinde su birikimi, boşluklu dejenerasyon.

Yağ dejenerasyonu : Karaciğer, böbrek ve kalp başta olmak üzere organ ve dokuların hücre sitoplazmalarında, aşırı miktardaki yağ maddelerinin birikmesiyle belirgin, dönüşümlü hücre zedelenmesi, yağlı değişim.

Diğer dillerde Dejenerasyon anlamı nedir?

İngilizce'de Dejenerasyon ne demek ? : degeneration

Dejenerasyon ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Dejenerasyon nedir? Dejenerasyon ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik bir biçimde hemen sorabilir, daha sonra kısaca Dejenerasyon tanımı, açılımı, kelime anlamı hakkında ansiklopedik bilgi verebilir veya dilerseniz Dejenerasyon hakkında sözler yazılar ile ingilizce veya almanca sözlük anlamı paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

  • Elektron yakalama: Her nasıl ki yıldırımın oluşmasına mani olamıyorsak, onun toprağa akması için onu engellememeli, binalara ve eşyalara zarar vermeyece...
  • Elektron yakalama: yıldırım elektronları toprağa boşalmadan önce yakalanabilir mi?...
  • Pafta: pafta numarasındaki i harfinin anlamı nedir örn.24i gibi...
  • Geri kazanım: Çok teşekkürler geri kazanım atık toplama ve atık yağ toplama ile ilgili güzel bir yazı olmuş....
  • Hallaçlık: hallacı nasıl bulabilirim mersindeyim...