Delaceration türkçesi Delaceration nedir

İngilizce Delaceration Türkçe anlamı, Delaceration eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Delaceration ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Discussion : İrdeleme. Münakaşa. Münazara. Bahis. Konuşma. Müzakere. Tartışma. Bir sorunu çözümlemek ya da bir sonuca varmak üzere girişilen eleştirmeli görüşme. Görüşme.

Rived : Yarılmak. Yarmak. Parçalanmak. Kırmak. Yolmak. Yırtmak. Koparmak. Kırılmak. İncitmek.

Fissuring : Kılcal çatlak ağı. Çatlama.

Fissions : Bölünüm. Fizyon. Atom parçalanması. Atom çekirdeğinin parçalanması. Parçalanma. Parçalanıp ayrılma. Yarma. Bölünme. Fisyon.

Word : Haber. Sözcük. Bilgisayar, bilişim, gramer alanlarında kullanılır. Kısa görüşme. Sözcüklerle anlatmak. Sözcüklerle ifade etmek. Belli bir amaç için bir birim olarak düşünülmesi uygun düşen bir damga dizgisi. Söz. Laf. Bir veya birden çok heceli ses öbeklerinden oluşan, aynı dili konuşan kişiler arasında zihinde tek başına kullanıldığında somut veya soyut bir kavrama karşılık olan yahut da somut ve soyut kavramlar arasında geçici ilişkiler kurmaya yarayan dil birimi. somut kelime: ağaç, taş, kedi vb. soyut kelime: sevinç, üzüntü, kaygı, çalışkanlık vb. ilişki için: gibi, göre, dolayı, kadar, karşı, üzerinde vb.

 

Rupture : Koparmak. Kopma. Kimi yapıların basınç ya da zorlama ile çökmesi ya da kuvvet etkisiyle kırılması. Bozmak. Parçalanmak. İlişkisini kesmek. Fizik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Ruptur. Bir organın veya damarın travma gibi zorlayıcı nedenlerle doku bütünlüğünü kaybederek yırtılması veya kopması. Yırtmak.

Consideration : Bedel. Zihinde tasarlanan, canlandırılan şey. bir işin gerçekleşmesi ya da bir sorunun çözümü için zihince tasarlanan, aranıp bulunan yol. düşünce sonucu bilincine varılan herhangi bir şey. Göz önüne alma. Etmen. Tefekkür. Ödül. Düşünce. Karşılık. Dikkat. Ödeme.

Laceration : Lakerasyon. Parçalanma. Laserasyon. Yırtılma, travmatik yaralanma. delici yaralanmalar sonucu meydana gelmiş laserasyonlar genellikle ikincil enfeksiyonlara maruz kalır. vücut dokularının yırtılmasıyla oluşan yara. Yaralanma. Yaralama. Kırma. Yırtma.

Think : Aklı almak. Anmak. Saymak. Aklına sığdırmak. Tasavvur etmek. Sanmak. Hatırlamak. Anımsamak. Beklemek. Ummak.

Disruption : Bozucu. Aksama. Bozulma. Karmaşa. İşleyişini durdurma. Parçalanma. Bozma. Karışıklığa itme. Kesilme.

Delaceration synonyms : fissuration, scission, fission, splittings, advisement, give and take, tearing, cleavage, cleavages, lacerating, fissioning, assuring, weighing, rive, lacerations.

Delaceration zıt anlamlı kelimeler, Delaceration kelime anlamı

Unthoughtfulness : Düşünmezlik. Özensizlik. Pervasızlık. Düşüncesizlik. Dikkatsizlik.

Delaceration ingilizce tanımı, definition of Delaceration

Delaceration kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A tearing in pieces.