Delilik nedir, Delilik ne demek

  • Deli olma durumu, cinnet

"Delilik" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bir delilik, bir çılgınlık, bir hoppalıktır gidiyor." - P. Safa

Delilik hakkında bilgiler

Delilik veya çılgınlık yarı kalıcı, ağır bir zihinsel bozukluktur. Genelde bir zihinsel hastalık tipinden türer. Delilik terimi tıbbi bir terim olmaktan çok hukuki ve kültürel bir terimdir.

Delilik modernizmle birlikte gelişen bir kavramdır. Önceleri ruhsal sıkıntılar Amerika'da entelektüel bir tavır gibi algılanıp çılgınlık meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Dickens'ın Lord Arthur'un Suçu adlı kitabında buna benzer betimlemeler de vardır. Postmodern kültürse yarattıgı bütün değişkenleri yadsıdıgı gibi deliligi de dışlar.Bu tür hastalıklar kişilik bozukluğundan meydana gelebilir.

Delilik ile ilgili Cümleler

  • Dahilik ve delilik arasında ince bir sınır vardır.
  • Bu delilikti.
  • Yaptığı delilikten daha az bir şey değildi.
  • Delilik az akılla olmaz.
  • Hayatında biraz delilik olmayan düşündüğü kadar bilge değildir.
  • Neden bir delilik hali yaşadım bilemiyorum.
  • Onu yapmaman delilik olurdu.
  • Bu delilik sona ermeli!

Delilik kısaca anlamı, tanımı:

Deliliğe vurmak : Kendini deli gibi göstermek.

Deliliği tutmak : Delice davranmak.

Delil : İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, emare. (deli:li) Kılavuz, rehber. Kanıt.

 

Deli : Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun. Coşkun, azgın (hayvan, duygu vb.). Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır.

Cinnet : Delilik.

Kalıcı : Her zaman geçerliğini sürdürecek olan. Bir süre için belli bir yerde kalan, konuk, gidici karşıtı. Sürekli, geçici karşıtı.

Zihinsel : Zihinle ilgili, zihnî.

Bozukluk : Bozuk olma durumu. Bozuk para.

Genel : Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir genelleme sonucunda elde edilen. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.

Hastalık : Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk. Ruh sağlığının bozulması durumu. Aşırı düşkünlük, tutku.

 

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Delilik anlamı nedir?

İngilizce'de Delilik ne demek? : n. madness, craziness, insanity, lunacy, derangement, mental derangement, wildness, mania, bug, crotchet, distraction, extravagance, folly, foolery, vagary

Fransızca'da Delilik : folie [la], insanité [la]

Almanca'da Delilik : n. Besessenheit, Irrsinn, Narretei, Raserei, Tollheit, Torheit, Überspanntheit, Unsinn, Verrücktheit, Wahnsinn, Wahnwitz

Rusça'da Delilik : n. безумие (N), сумасшествие (N), помешательство (N), умопомешательство (N), дурь (F)