Demand an explanation türkçesi Demand an explanation nedir

  • Zorla bir açıklama istedi.
  • Bir açıklama talep etti.
  • Bir cevap istedi.

Demand an explanation ile ilgili cümleler

English: I demand an explanation.
Turkish: Bir açıklama talep ediyorum.

English: I demand an explanation for this mistake.
Turkish: Bu hata için bir açıklama istiyorum.

Demand an explanation ingilizcede ne demek, Demand an explanation nerede nasıl kullanılır?

Demand : Kişinin alıcının mal isteminde bulunması. sataktan mal alımı için yapılan isteklerin tümü. Sormak. İstem. Rağbet etmek. İstek. Hak iddia etmek. Talepte bulunmak. Gerektirmek. Rağbet. Bilgisayar, hukuk, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır.

An : (herhangi) bir. Sesli harf ile başlayan kelimelerin başında kullanılan belirsiz tanımlık. Bir. Anabatik rüzgar. Bir (ünlülerden önce).

Explanation : Şerh. Bir olay ya da bir kavramı örtük ve kapalı yönleriyle çözümleyerek, tüm içerimlerini sayıp dökerek açıklığa kavuşturma. İzah. Yorum. Neden, yasa vb. aracılığıyla incelenen konunun özünü aydınlatmayı amaçlayan bilimsel inceleme aşaması ya da biçimi. Tanımlama. Anlam. Aydınlatma. Anlamlandırma.

Demanded an explanation : Zorla bir açıklama istedi. Bir cevap istedi. Bir açıklama talep etti.

İngilizce Demand an explanation Türkçe anlamı, Demand an explanation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Demand an explanation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Demand an explanation synonyms : demanded an explanation.