Demasculinise türkçesi Demasculinise nedir

  • İğdiş etmek.
  • Eril özelliklerini ortadan kaldırmak (demasculinize olarak da yazılır).
  • (britanya ingilizcesi) kısırlaştırmak.
  • Erkeksilik özelliklerini ortadan kaldırmak.
  • Hadım etmek.
  • Kısırlaştırmak.

Demasculinise ingilizcede ne demek, Demasculinise nerede nasıl kullanılır?

Demasculinization : Erkeksilik özelliklerini ortadan kaldırma. Eril özelliklerini ortadan kaldırma. Kısırlaştırma. Hadım etme. İğdiş etme.

Demasculinize : Hadım etmek. İğdiş etmek. (amerikan ingilizcesi) kısırlaştırmak. Kısırlaştırmak. Erkeksilik özelliklerini ortadan kaldırmak. Eril özelliklerini ortadan kaldırmak (demasculinise olarak da yazılır).

Demasculinized : Eril özelliklerini ortadan kaldırmak (demasculinise olarak da yazılır). Hadım etmek. İğdiş etmek. (amerikan ingilizcesi) kısırlaştırmak. Kısırlaştırmak. Erkeksilik özelliklerini ortadan kaldırmak.

Demasculinizing : Kısırlaştırmak. Erkeksilik özelliklerini ortadan kaldırmak. (amerikan ingilizcesi) kısırlaştırmak. Hadım etmek. İğdiş etmek. Eril özelliklerini ortadan kaldırmak (demasculinise olarak da yazılır).

İngilizce Demasculinise Türkçe anlamı, Demasculinise eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Demasculinise ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Emasculate : İğdiş edilmiş. Hadım edilmiş. Burmak. Kuvvetten kesilmiş. Hafifletmek. Kuvvetten düşürmek. Zayıflatmak. Bozmak. Enemek. Kuşa çevirmek.

Emasculating : Hafifletmek. Burulmuş. Fakirleştirmek (dil). Emenmiş. Zayıflatmak. Bozmak. Hadım edilmiş. Kuvvetten düşürülmüş.

Desexualize : İktidarsızlaştırmak. Cinsel olarak iktidarsızlaştırmak. (amerikan ingilizcesi) hadım etmek. Cinsiyetini veya cinsel cazibesini yok etmek. Cinsel öğelerini ortadan kaldırmak (desexualise olarak da yazılır).

Fix : Düzeltme. Çıkmaz. Güç durum. Düzeltmek. Tamir etmek. Uyuşturucu iğne. Rüşvet vermek. Tespit etmek. Onarmak. Ayar çekmek.

Neuters : Ne erkek ne de dişi olan hayvan. (dilbilgisi). İğdiş edilmiş hayvan. Hadım edilmiş hayvan. Geçişsiz fiil (dilbilgisi). Cinsiyet belirtmeyen kelime. Kısırlaştırılmış hayvan.

Geld : Burmak. Enemek.

Cuts : Budamak. Açmak. Dişi çıkmak. Kesmek. Bir kurgu sonunda geriye kalan film parçaları. Diş çıkarmak. Yontmak. Sulandırmak. Ortadan kaybolmak.

Desexing : Hadımlaştırma. Cinsel öğelerini ortadan kaldırmak. Cinsiyetini veya cinsel cazibesini yok etmek. Hadım etme.

Demasculinizing : Eril özelliklerini ortadan kaldırmak (demasculinise olarak da yazılır). (amerikan ingilizcesi) kısırlaştırmak.

Castrating : İğdiş edici. Sansürden geçirmek (kitap). Kısırlaştırma. Kuvvetten düşürmek.

Demasculinise synonyms : alter, caponise, cut, desexualise, emasculates, castrate, sterilise, unsex, gelded, demasculinized, desexed, alters, demasculinize, desexes, sterilize, castrated, neuter, caponize, altering, castrates, gelds, desex.