Demir kapı nedir, Demir kapı ne demek

  • Irmaklarda gemilerin geçmesine engel olan kayalık yer

Demir kapı hakkında bilgiler

Demir Kapı (Makedonca: Демир Капија) Makedonya’nın güneydoğusunda yer alan bir kasaba ve belediye merkezidir.

Makedonya’nın güneydoğusunda yer alan Demir Kapı, ülkenin idari sınıflanmasında Vardar Bölgesi sınırları içindedir. Demir Kapı, Vardar Ovası'nda ve Vardar Nehri yanında yer alır. 955 metre uzunluğa sahip Bela Voda çukuru, Valandova ve Gevgeli vadileri bölgeyi kapsar. Bu vadiler çeşitli türdeki bitki örtüsü ve kuşları ile turistlerin ilgisini çekmektedir.

Bölge sırasıyla Grekler, Slavlar, Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu, Birinci Bulgar Devleti, (yeniden) Bizans İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Bulgaristan Krallığı, Sırbistan Krallığı, Yugoslavya Krallığı (1918 - 1941), Bulgaristan Krallığı (1941 - 1945), Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti ve sonunda Makedonya Cumhuriyeti'nin hâkimiyetine girmiştir.

14. yüzyılda (1385-1395) civardaki yerleşimlerle beraber Demir Kapı da Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına girmiştir. Bu dönemden 20. yüzyıl başlarına (1912-1913) kadar Osmanlı idaresinde kalmıştır.

Demir kapı anlamı, kısaca tanımı:

Demir : Bu elementten yapılmış. Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe). Güçlü, kuvvetli, sert. Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça. Bu elementten yapılmış parça. Çıpa.

 

Kapı : Ev gezmesi için gidilen yer. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Devlet dairesi. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. Gidere yol açan gereksinim. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân. Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer.

Irmak : Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir.

Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine.

Geçme : Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça. Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan. Geçmek işi, mürur.

Engel : Engelli koşularda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken tahta düzenek, bariyer. Herhangi bir yolu kapamak için konulan nesne, bariyer. Kara yollarının kenarlarına yapılmış olan korkuluk, bariyer. Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap. Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır düzenek, bariyer.

Kayalık : Kayası çok olan yer.

Makedon : Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Makedonyalı.

Güneydoğu : Güneyle doğu arasındaki yön.