Democratic ile ilgili cümleler

English: He entered the Democratic Party but soon left it.
Turkish: Demokrat Parti'ye girdi ama oradan çok geçmeden ayrıldı.

 

English: He is a prestigious and influential member of the Democratic Party.
Turkish: O, Demokratik Parti'nin prestijli ve etkili bir üyesidir.

English: America is not the most democratic nation.
Turkish: Amerika en demokratik ulus değildir.

English: He adheres to the Democratic party.
Turkish: Demokrat Partisi'ne üyedir.

English: He supports the Democratic Party.
Turkish: Demokrat Partiyi destekler.

Democratic ingilizcede ne demek, Democratic nerede nasıl kullanılır?

Democratic arab party : Bir arap siyasi partisi. Demokratik arap partisi.

Democratic centralism : Demokratik merkeziyetçilik.

Democratic front for peace and equality : Aşır sol temsilcilerden oluşan israilli siyasi bir parti. Barış ve eşitlik için demokratik cephe.

Democratic frontrunner : Önde giden demokrat aday adayı. Demokratik parti'nin adaylık için önde giden aday adayı (siyaset). Demokratik favori.

Democratic government : Demokratik hükümet. Demokrasi. Halkın kendi kendini yönettiği idare şekli. Bir ülkenin halkı tarafından yönetilen hükümet. Demokratik yönetim.

Democratic process : Demokratik süreç.

Democratic leftism : Elerkçi solculuk. Ekonomik ve siyasal erke, elerkçi araç ve yöntemlerle, elerkçi ilkelere uyularak halkın iye kılınmasını savunan solcu düşünce ya da eylem akımı.

Democratic movement for change : Değişim için demokratik hareket. 1970'lerin başındaki yom kippur savaşı'ndan sonra ortaya çıkan protest akımların bir devamı olarak 1976 yılında kurulan israilli bir merkez veya ılımlı siyasi parti.

Democratic regime : Demokratik rejim. Demokratik ilkeleri (örneğin tüm yurttaşlara eşit hak ve fırsatlar) benimsemiş yönetim şekli.

Democratic republic of : Demokratik cumhuriyeti.

İngilizce Democratic Türkçe anlamı, Democratic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Democratic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Democrat : Demokratik partili. Elerkçi. Halkerkçi. Halkçı.

Elected : Seçimle iş başına gelmiş. Oy ile seçilmiş. Seçilmiş. Seçim ile seçilmiş.

Representative : Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen kişi veya işletme. Temsilen. Örnek. Temsili. Temsilci. Karakteristik. Temsil eden. Aracı olarak başkası adına mal satmakla görevlendirilen ve çoğunlukla yasal çalışma yeri ve elinde malı bulunmayan kişi. Sembolik. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır.

Parliamentary : Parlamentoya ait. Kibar. Parlamenter. Parlamentolu. Meclis. Parlamentoyla ilgili. Nazik.

Democrats : Demokratik partili. Halkçı. Demokratlar.

Antiauthoritarian : Otoriter rejim karşıtlığı. Serbestliğe imkan vererek yöneten.

Classless : Sınıf farkı olmayan. Soysuz. Aşağılık. Sınıfsız. Kalitesiz. Sınıflara ayrılmamış. Belirli bir tabakadan olmayan (kimse). Sınıfsız (toplum). Bayağı.

Democratical : Demokrasiye özgü. Demokrasi (halkın kendi kendini yönetmesi) ile ilgili. Demokratik ilkeler (eşit haklar ve ayrıcalıklar vs) ile ilgili.

Elective : Seçilen. İsteğe bağlı. Seçim. Seçimli. İntihaplı. Seçmeli ders. Elektif. Seçimle ilgili. Seçilmiş. Seçimle elde edilen (bir makam).

Dem : Democrat (demokrat). Demokrat parti üyesi kimse.

Democratic synonyms : participatory, republican, egalitarian, popular.

Democratic zıt anlamlı kelimeler, Democratic kelime anlamı

Undemocratic : Çoğunluk tarafından karar verilmeyen. Kişisel haklara saygı göstermeyen. Demokratik olmayan. Eşitlik temeline dayanmayan.

Appointive : Tayine bağlı. Atama veya görevlendirme ile ilgili.

Uncommon : Olağandışı. Olağanüstü. Acayip. Sıra dışı. Seyrek. Alışılmamış. Fevkalade. Sıradışı. Nadir. Yaygın olmayan.

Democratic ingilizce tanımı, definition of Democratic

Democratic kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Favoring democracy, or constructed upon the principle of government by the people. Pertaining to democracy.

Democratic ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Democratic kelimesinin türkçesi nedir? ingilizcede Democratic ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik olarak hemen sorabilir, daha sonra kısaca ingilizce Democratic anlamı, açılımı ya da türkçe kelime anlamı hakkında bilgiler verebilir veya dilerseniz Democratic ile ilgili cümleler sözler yazılar ile ingilizce türkçe çeviri sözlük anlamları paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

  • Elektron yakalama: Her nasıl ki yıldırımın oluşmasına mani olamıyorsak, onun toprağa akması için onu engellememeli, binalara ve eşyalara zarar vermeyece...
  • Elektron yakalama: yıldırım elektronları toprağa boşalmadan önce yakalanabilir mi?...
  • Pafta: pafta numarasındaki i harfinin anlamı nedir örn.24i gibi...
  • Geri kazanım: Çok teşekkürler geri kazanım atık toplama ve atık yağ toplama ile ilgili güzel bir yazı olmuş....
  • Hallaçlık: hallacı nasıl bulabilirim mersindeyim...