Demotivate türkçesi Demotivate nedir

  • Yönünü saptırmak.

Demotivate ingilizcede ne demek, Demotivate nerede nasıl kullanılır?

Demotivation : Heyecan veya ilhamı kırılma. Saptırma. Hevesi kırılma. Hevesini kırma. Şevkini kırma. Saptırılma. Şevki kırılma.

Demotic : Halkın. Kamuya ait. Halkla ilgili. Halk ile ilgili. Halka ait. Ammeye ait.

Demotic writing : Demotik yazı. Eski yunan ve mısır'da, günlük işlerde kullanılan halk yazısına verilen ad.

Demotics : Kamuya ait. Halkın. Ammeye ait. Halka ait. Halk ile ilgili.

Demoting : Rütbesini indirmek. Alt sınıfa indirmek.

Demotion : Alt sınıfa indirme. Rütbe indirme. Alt seviyeye indirme. İndirme. Bir çalışanı daha alt bir pozisyona indirme. Rütbe düşürümü. Rütbe indirimi.

Demotions : Rütbe indirme. Bir çalışanı daha alt bir pozisyona indirme. İndirme. Alt sınıfa indirme. Alt seviyeye indirme. Rütbe indirimi.

Demoting a heading level : Başlık düzeyini indir.

İngilizce Demotivate Türkçe anlamı, Demotivate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Demotivate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Prompt : Tam olarak. Tam. Unuttuğu sözleri sufle etmek. İstemci. Çabuk. Hemen. Hemen teslim edilen. Teşvik etmek. Hatırlatmak.

Incite : Tahrik etmek. Dolduruşa getirmek. Kışkırtmak. Körüklemek. Kızıştırmak. Ayartmak. Sevk etmek. Fitillemek. Teşvik etmek. Kurmak.

 

Change : Değişime uğratmak. Bozmak. Bilgisayar, masa tenisi, ekonomi alanlarında kullanılır. Aktarmak. Tebdil etmek. Değişim. Para bütünlemek. Üzerini değişmek. Dönüşmek. Ufak para.

Impress : Zorla askere almak. Kamulaştırmak. Basmak. Hayran bırakmak. Etkilemek. Basmak (damga). Damgalamak. Baskı yapmak. Aklına sokmak. Kafasına sokmak.

Strike : İktisat, sinema, televizyon, ekonomi, sosyoloji alanlarında kullanılır. İzlenim bırakmak. İşçilerin, çeşitli hakları elde etmek amacıyla bir işyerinde ya da bir işkolundaki etkinlikleri sendikaca alınmış karara uyarak yaptıkları iş bırakma eylemi. Hava saldırısı. Grev. Vurmak. Basmak (madeni parayı). İşverenle işçiler arasında baş gösteren anlaşmazlıklar nedeniyle işçilerin toplu olarak işi bırakmaları. İşbırakım. Vuruş.

Actuate : Harekete getirmek. Harekete geçirmek. Çalıştırmak. Kuvveden fiile çıkarmak. Hareketlenmek. Etkin hale getirmek. Faaliyete geçirmek. Tahrik etmek. İşletmek.

Propel : Yürütmek. İtmek. Sevketmek. Sevk etmek. İleri doğru sürmek. İleriye itmek. İleriye doğru sürmek. İleri sürmek.

Make : -e neden olmak. Eylemek. Erişmek. Olmak. Düdüklemek. Çeşit. Marka. Verim. Biçim. Yapı.

Move : İlerlemek. Hamle. Oynamak. Bilgisayar, bilişim, uzay alanlarında kullanılır. Hareket etmek. Kımıldamak. Duygulandırmak. Veriyi ana bellekte bir yerden başka bir yere aktarma. Taşımak. Taşıma.

Paralyze : Felce uğratmak. Felce uğramak. Kötürüm etmek. Aksatmak. Durdurmak. Çarpmak. Felç etmek. Felçe uğratmak. Sakatlamak.

Demotivate synonyms : modify, inactivate, alter, paralyse, do, cause, affect.

 

Demotivate zıt anlamlı kelimeler, Demotivate kelime anlamı

Activate : Etkin hale getirmek. Devreye sokmak. Kurmak (birlik). Aktive olmak. Etkili hale getirmek. Başlatmak. Etkinleştirmek. Aktive etmek. Hareketlendirmek.

Enlist : Askere yazmak. Sağlamak (destek). Asker olmak. Askere almak. Askere kaydetmek. Katılım sağlamak. Kayırmak. (destek veya yardım vb) sağlamak. Gönüllü yazılmak. Kaydolmak.