Denetlemek nedir, Denetlemek ne demek

  • Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek

"Denetlemek" ile ilgili cümle

  • "Kullanılacak tüm malzemeleri denetleyip her gelişmeden anında haberdar edilmek istiyordu." - E. Şafak

Yerel Türkçe anlamı:

Nişan almak.

Kulak misafiri olmak, gizlice dinlemek.

1.bk. dehlemek (I)-

Gözetlemek, gözlemek, dikkatle bakmak, takip etmek

Hukuki terim anlamı:

murâkabe etmek, teftîş etmek.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Denetleme işini gerçekleştirmek.

İngilizce'de Denetlemek ne demek? Denetlemek ingilizcesi nedir?:

audit, control, censor, (abd) breen (a.)

Denetlemek anlamı, kısaca tanımı:

Denetleme : Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılmış olan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol. Denetlemek işi.

Denet : Laboratuvar işlemi tamamlanmış bir filmin herhangi bir eksiği olup olmadığını anlamak için dağıtımcıya verilmeden önce incelenmesi. Denetleme işi, teftiş.

Uygun : Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Orantılı, oranlı.

Yapılı : Vücudu gelişmiş, iri. Yapısı herhangi bir nitelikte olan.

Yapılma : Yapılmış. Yapılmak işi.

İncelemek : Bir işi veya bir şeyi ele alıp özelliklerini, ayrıntılarını inceden inceye, özenli bir biçimde anlamaya, öğrenmeye çalışmak, tetkik etmek.

 

Murakabe : Tasavvufta Tanrı'ya bağlanarak çile doldurma. Denetleme.

Teftiş : Denetleme.

Kontrol : Denetçi, kontrolör. Yoklama, arama. Bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma. Denetleme.

Diğer dillerde Denetlemek anlamı nedir?

İngilizce'de Denetlemek ne demek? : v. check, control, audit, inspect, examine, supervise, superintend, oversee

Fransızca'da Denetlemek : contrôler, censurer, vérifier, (gemiuçak) arraisonner

Almanca'da Denetlemek : v. besichtigen, durchsehen, inspizieren, kontrollieren, nachsehen, revidieren, überprüfen

Rusça'da Denetlemek : v. проверять, выверять, проверить, выверить