Dengeli nedir, Dengeli ne demek

Dengeli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Dengesi olan, muvazeneli, stabil
 • Kurallara uygun, sıkıntı yaratmayan.
 • Tutum ve davranışlarında uyum olan (kimse), istikrarlı, kararlı, stabil.

"Dengeli" ile ilgili cümle

 • "Hiç kimse Türkiye'de normal, sürekli ve dengeli bir basın rejimi yaşamış olduğunu iddia edemez." - B. Felek
 • "Bir sanatçının bu oranda eksiksiz ve dengeli olması aklın alacağı şey değildir." - C. Külebi

Dengeli anlamı, tanımı:

Dengeli kılmak : Dengeli duruma getirmek.

Dengeli beslenme : Sağlık için gerekli olan besinleri belirli ölçülerde ve düzenli olarak alma.

Denge : Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar. Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans. Ekonomik hayatın uyumlu düzeni. Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.

Dengelik : Denge sağlayan alet.

Muvazeneli : Dengeli, ölçülü. Davranışları ölçülü olan.

Stabil : Kararlı, değişmez. Düz. Dayanıklı, sağlam. Dengeli. Oturmuş.

Kural : Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam. Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke.

Uygun : Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Orantılı, oranlı.

 

Sıkıntı : Sorun, mesele, sendrom, problem. Bulunmama durumu. Yokluk ve parasızlığın yol açtığı geçim darlığı. Bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu etkili ve sürekli yorgunluk, mihnet. İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, eziyet.

Yaratma : Yaratmak işi.

Tutum : Tutulan yol, tavır. Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

Dengeli ile ilgili Cümleler

 • Gelirim ve giderlerim dengeli değil.
 • Doktor Tom'a daha dengeli bir diyet yemesi gerektiğini söyledi.
 • Oldukça dengeli bir yemek oldu.
 • Bütçe dengeli olmalıdır.
 • Bu şeyler dengeli bir öğün oluşturur.
 • Oldukça dengeli bir diyet yediğimi düşünüyorum.
 • Çoğumuz dengeli yiyecek yemeyiz.

Diğer dillerde Dengeli anlamı nedir?

İngilizce'de Dengeli ne demek? : adj. balanced, well-balanced, stable, level-headed, level, equable, equal, even, even tempered

n. balance, equilibrium, equilibration, equation, stability, countenance, counterpoise, easiness, equipoise, poise

n. bale, large package, equal, match, matching, coequal, counterpoise

Fransızca'da Dengeli : pondéré/e

Almanca'da Dengeli : adj. ebenmäßig

Rusça'da Dengeli : adj. уравновешенный