Deniz kuvvetleri nedir, Deniz kuvvetleri ne demek

Deniz kuvvetleri; bir askerlik terimidir.

  • Bir ülkeyi denizden gelecek saldırılara karşı korumak için oluşturulan askerî kuruluşlar

Deniz kuvvetleri hakkında bilgiler

Bir deniz kuveti esas olarak deniz savaşı ve amfibik savaşlar için seçilmiş bir devletin askeri kuvvetlerinin bir koludur; şöyle ki, göl- ya da okyanus yoluyla taşınan çarpışma harekâtları ve ilgili işlevler. Su üstü gemileri, ampifik gemileri, denizaltıları ve deniz havacılığı tarafından meydana getirilmiş her şeyi kapsamına alır ve bunların yanında yardımcı destekleri, iletişimler, eğitim ve diğer alanlar; son zamanlardaki gelişimişler uzay ile ilgili harekâtların kapsamı altındadır. Deniz kuvvetlerinin stratejik taarruzdaki rolü bir ülkenin sahilleri ötesindeki alanlara giriş yapan kuvvetlerin görüntülemesidir (örneğin deniz yollarını korumak, birlikleri getirip götürmek, veya diğer deniz kuvvetlerine, limanlara veya sahil yapılanmalarına saldırıya geçmek). Deniz kuvvetlerinin stratejik savunmadaki amacı düşman kuvvetleri tarafından denizin görüntülenmesini engellemektir. Deniz kuvvetlerinin stratejik görevi aynı zamanda nükleer füzeler kullanarak nükleer caydırıcılığı içine alabilmesidir.

Deniz kuvvetleri ile ilgili Cümleler

 
  • Kendini hâlâ deniz kuvvetlerinden mi sanıyorsun?
  • İlk kez, Japon Deniz Kuvvetleri yenilmişti.
  • Neden deniz kuvvetlerine katılmak istiyorsun?
  • Jale koleji bitirdikten sonra deniz kuvvetlerine katıldı.
  • Ali ve Mary deniz kuvvetlerine katıldılar.
  • Pilota deniz kuvvetleri helikopterini uçurttular.

Deniz kuvvetleri anlamı, kısaca tanımı:

Ülke : Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Devlet. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge.

Deniz : Geniş alan. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Çokluk, yoğunluk. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Aydaki düzlükler.

Saldırı : Kötülük yapmak, yıpratmak amacıyla doğrudan doğruya silahlı veya silahsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz.

Korumak : Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden, zor bir durumdan uzak tutmak, esirgemek, muhafaza etmek, vikaye etmek, sıyanet etmek. Süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek. Tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak, müdafaa etmek. Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemek, himaye etmek. Bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek. Karşılamak, denk gelmek. Tehlikeli, zararlı durumları önlemek.

Asker : Er. Askerlik görevi veya ödevi. Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli. Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan. Orduda görev yapan erden generale kadar herkes.

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Kuvvet : Şiddet, zor, cebir. Dayanıklı olma durumu. Güç. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Bir ülkenin silahlı gücü. Fiziksel güç, takat. Yetke, erk, nüfuz. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik.

 

Kuvve : Düşünce, niyet. Yeti. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü.

Gelecek : Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati. Zaman bakımından ileride olması, gerçekleşmesi beklenen, müstakbel.

Kuruluş : Kasılma. Kurulma işi. Yapı, yapılış, bünye. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı.

Esas : Bir iş veya sözde doğru biçim. Ana, temel olarak alınan, başlıca, asal, esasi. Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel.

Savaş : Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele. Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal. Uğraşma, kavga, mücadele.

Amfibi : Yüzergezer. İki yaşamlılar.

Seçilmiş : Seçerek ayrılmış, güzide. Aynı cinsten olan nesneler arasından iyi ve seçkin olanlar çıktıktan sonra geride kalanlar. Seçimle işbaşına gelen.

Devlet : Talih. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Mutluluk. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Büyüklük, mevki.

Diğer dillerde Deniz kuvvetleri anlamı nedir?

İngilizce'de Deniz kuvvetleri ne demek? : n. naval forces, sea power, marine

Fransızca'da Deniz kuvvetleri : armée de mer, les forces de mer