Denklemek nedir, Denklemek ne demek

  • Denk duruma getirmek

"Denklemek" ile ilgili cümle

  • "Emri alır almaz yatağı, yorganı, bakırı, çamaşırı denkledi." - E. İ. Benice

Yerel Türkçe anlamı:

Doğrusuna gitmek, dolanmamak.

Denklemek kısaca anlamı, tanımı:

Denklem : İçinde yer alan bazı niceliklere ancak uygun bir değer verildiği zaman sağlanabilen eşitlik, muadele. Bir yanında olaya giren çeşitli maddelerin formülleri, öteki yanında da tepkime sonucu oluşan yeni maddelerin formülleri bulunan eşitlik.

Denk : Destekleri paralel, yönleri aynı, şiddetleri eşit bulunan güçler. 0,80175 gram olan ağırlık ölçü birimi. Yatak, yorgan, kumaş vb. eşyanın sarılıp bağlanmış biçimi, balya. Ağırlık bakımından eşit olan. Uygun, nitelik yönünden eşit. Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Getirmek : Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak. Sağlamak. İleri sürmek. Erişmek veya eriştiğini sanmak. Sebep olmak, ortaya çıkarmak. İletmek, bildirmek. Bir makama atamak veya seçmek. Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar. Gelmesini sağlamak.

 

Diğer dillerde Denklemek anlamı nedir?

İngilizce'de Denklemek ne demek? : v. balance, even up, compensate, countervail

Almanca'da Denklemek : v. ausgleichen, vergleichen, ähnlich machen

Rusça'da Denklemek : v. уравновешивать, уподоблять, уподобить