Deontology türkçesi Deontology nedir

  • Herhangi bir meslekten olan kişilerin birbirleri ve başkaları ile olan ilişkilerinde izlemeleri gereken ahlak ilkeleri ve yerine getirmek zorunda bulundukları ödevler üzerinde duran bilim dalı.
  • Ahlak bilgisi.
  • Ödevbilim.
  • Ahlak bilimi.
  • Eğitim alanında kullanılır.
  • Deontoloji.
  • Ödevbilgisi.
  • Görev bilgisi.

Deontology ingilizcede ne demek, Deontology nerede nasıl kullanılır?

Medical deontology : Hekimin mesleki etkinlikleri sırasında hastasına, hasta sahibine, meslektaşlarına ve topluma karşı uymak ve uygulamak zorunda olduğu kurallar, tutum ve davranışların normatif bilgisi. Tıbbi deontoloji.

Deontological : Ahlak bilimi ile ilgili. Deontolojik.

İngilizce Deontology Türkçe anlamı, Deontology eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Deontology ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abstract reasoning : Soyut usavurma. Soyut akıl yürütme. Somut veriler yerine, simge ya da genellemelerden yararlanarak sonuçlara varma işlemi.

Pediatrics : Pediatri. Çocuk sağlığı ve hastalıkları bilimi. Çocuk hekimliği. Çocuk bakımı ilmi. Çocuk doktorluğu. Pediyatri. Çocukbilim. Çocuk bakımı.

Pedology : Çocuk bilimi. Pedoloji. Toprak bilimi. Toprağı inceleyen, oluşum koşullarını, özelliklerini ve türlerini araştırıp saptayan bilim dalı. Çocukbilim. Toprakbilim.

 

Achievement age : Başarı yaşı. Bir başarı testinde gerçek ya da yaklaşık olarak ortalamayı gösteren ham puanı elde etmek için gereken yaş.

Abulia : İrade kaybı. İstenç yitimi. İstem yitimi. İrade gücünün kaybolmasıyla tanımlanan sinir hastalığı. Abulya. Abuli. İrade yitimi. Kayıtsızlık. Karar verme, dikkat, devinme gibi zihin ve beden etkinliğiyle ilişkili işleri yapamamak biçiminde kendini gösteren ve sinir yorgunluğu sonucu ortaya çıkan durum.

Medicine : Tıp. Doktorluk. Büyü. Sihirbazlık. Hekimlik. İlaç. Deva. Çekmek. İlaç vermek. Katlanmak.

Endodontics : Endodontit. Endodontik. Endodonti. Diş hekimliğinin dişin iç kısmı hastalıklarını tedavi eden dalı. Kök dişçiliği.

Ethics : Etik. Yarar, iyi, kötü vb. ile ilgili sorunları inceleyen, töresel bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşmaya çabalamaya değer olup, hangi davranışın iyi olduğu, neyin yaşama anlam kazandırdığı gibi soruları kendine konu edinen inceleme dalı. törenin özünü, ortaya çıkışını ve gelişimini, töresel ölçüleri ve bunların tarihsel özelliğini belirleyen yasaları inceleyen kuramsal çalışma, bk. aktöre toplumbilimi. Ahlak kuralları. Ahlak. Törebilim. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Aktöre. Ahlak ilke ve sorunlarını inceleyen, insan davranışlarını "doğruluk-yanlışlık" ve "iyilik-kötülük" gibi değer yargıları bakımından çözümleyen bilim dalı. Ahlakbilim.

Moral philosophy : Ahlak ilmi.

A priori knowledge : Gözlem ve deney dışında anlıksal çıkarsama yolu ile edinilen bilgi. doğuştan var olan bilgi. deney öncesi bilgi. A priyori bilgi. Önsel bilgi.

 

Deontology synonyms : dental orthopaedics, orthodonture, pediatric medicine, medical specialty, dental orthopedics, cosmetic dentistry, endodontia, orthodontics, academy of economic and commercial sciences, code of conduct, abnormal child, dental surgery, achievement tests, achromatopsia, prosthodontics, paediatrics, periodontia, abstract intelligence, dentistry, academic intelligence, code of ethics, academic preparation, periodontics, academy, ability group, orthodontia, prosthodontia, active school, dental medicine, accustoming, academic year.

Deontology ingilizce tanımı, definition of Deontology

Deontology kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The science which relates to duty or moral obligation.