Department of the navy türkçesi Department of the navy nedir

  • Deniz kuvvetleri bakanlığı.

Department : Departman. Bölüm. İller, ilçeler, bucak ve benzerleri gibi kamu görevi yapan kuruluşlar. Bir okul ya da üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt-birimlerinden her biri. bir üniversite ya da yüksek okulu oluşturan başlıca yönetim birimlerinden her birine verilen ad. Eğitim, ekonomi alanlarında kullanılır. Daire. Kürsü. Bakanlık. Kol. Servis.

Of : Nin. -den. In. Karşı. Li. Hakkında. -nin. Yüzünden. -nın. -li.

The : Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belgili tanımlık. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır.

Navy : Kazma makinesi. Deniz kuvvetleri. Deniz filosu. Mekanik ekskavatör. Bahriye. Koyu mavi. Donanma. Denizci mavisi.

Department of the interior : İçişleri bakanlığı.

Department of the treasury : Hazine umum müdürlüğü. Hazine bakanlığı.

Department of agriculture : Tarım bölümü.

Admiral of the navy : Yüksek mertebeli donanma subayı. Donanma amirali.

Department of : Anabilim dalı. Ana bilim dalı. Departmanı. Daire başkanlığı.