Depersonalize türkçesi Depersonalize nedir

  • Kişiliksizleştirmek.
  • Şahsiyetsizleştirmek.
  • Gayrişahsi hale getirmek.
  • Kişisel ilişkilerini kesmek.

Depersonalize ingilizcede ne demek, Depersonalize nerede nasıl kullanılır?

Depersonalized : Kişisel ilişkilerini kesmek. Kişiliksizleştirmek. Gayrişahsi hale getirmek. Şahsiyetsizleştirmek.

Depersonalizes : Gayrişahsi hale getirmek. Şahsiyetsizleştirmek. Kişisel ilişkilerini kesmek. Kişiliksizleştirmek.

Depersonalization : Depersonalizasyon. Kişiliğini kaybetme. Şahsi olmaktan çıkarma işi (depersonalisation olarak da yazılır). Kendi bedenini yanlış algılama. Kendine yabancılaşma. Kişiliksizleşme. (amerikan ingilizcesi) kişisellikten çıkarma. Duyarsızlaşma. Kişisel özelliklerden arındırma. Benlik yitimi.

Depersonalizing : Şahsiyetsizleştirmek. Kişiliksizleştirmek. Kişisel ilişkilerini kesmek. Gayrişahsi hale getirmek.

Depersonalisation : Kendi bedenini yanlış algılama. Depersonalizasyon. Kişisel özelliklerden arındırma. Kişiliğini kaybetme. Benlik yitimi. Kişiliksizleşme. (britanya ingilizcesi) kişisellikten çıkarma. Duyarsızlaşma. Kendine yabancılaşma. Şahsi olmaktan çıkarma işi (depersonalization olarak da yazılır).

Depersonalising : Kişiliksizleştirmek. Şahsi olmaktan çıkarmak (depersonalize olarak da yazılır). (britanya ingilizcesi) kişisellikten çıkarmak. Kişisel ilişkilerini kesmek. Kişisel özelliklerden arındırmak. Gayrişahsi hale getirmek. Şahsiyetsizleştirmek.

 

Depersonalise : Kişiliksizleştirmek. Şahsiyetsizleştirmek. Kişisel özelliklerden arındırmak. (britanya ingilizcesi) kişisellikten çıkarmak. Kişisel ilişkilerini kesmek. Şahsi olmaktan çıkarmak (depersonalize olarak da yazılır). Gayrişahsi hale getirmek.

İngilizce Depersonalize Türkçe anlamı, Depersonalize eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Depersonalize ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Dehumanize : İnsanlıktan çıkarmak. Makineleştirmek. Canavarlaştırmak. İnsanlığını yitirmek. İnsanlıktan çıkartmak.

Change : Yer değiştirme. Değiştirmek. Değişikliğe gitmek. Para bütünlemek. Değişime uğratmak. Çiftlerde başlama atışı yapan oyuncunun bundan sonra karşıdakilerin yapacağı 5 atışı karşılayacak olan takım arkadaşı ile yer değiştirmesi. Değiş tokuş etmek. Tebdil etmek. Değişim. Bozdurmak.

Objectify : Nesnelleştirmek. Nesneleştirmek. Somutlaştırmak.

Alter : Başka türlü olmak. Başkalaşmak. Değişiklik geçirmek. Evirmek. Kısırlaştırmak. Hadım etmek (hayvan). Hadım etmek. Değişim geçirmek. Değişiklik yapmak.

 

Dehumanizing : Makineleştirmek. İnsanlıktan çıkarmak. İnsanlığını yitirmek. Canavarlaştırmak. İnsanlıktan çıkartmak.

Depersonalise : Şahsi olmaktan çıkarmak (depersonalize olarak da yazılır). (britanya ingilizcesi) kişisellikten çıkarmak. Kişisel özelliklerden arındırmak.

Dehumanises : İnsan özelliklerinden veya ruhundan mahrum bırakmak. (britanya ingilizcesi) insanlıktan çıkarmak. Canavarlaştırmak. Makineleştirmek. İnsanlığını yitirmek. İnsanlıktan çıkarmak. Canavara dönüştürmek. İnsanlıktan çıkartmak. Rutinleştirmek (dehumanize olarak da yazılır).

Depersonalising : Kişisel özelliklerden arındırmak. Şahsi olmaktan çıkarmak (depersonalize olarak da yazılır). (britanya ingilizcesi) kişisellikten çıkarmak.

Dehumanized : Canavarlaştırılan. İnsanlıktan çıkartılmış. Canavarlaştırmak. İnsanlıktan çıkarmak. Canavarlaştırılmış. Makineleştirmek.

Depersonalize synonyms : depersonalized, dehumanising, depersonalizing, dehumanise, dehumanizes, modify, depersonalizes.

Depersonalize zıt anlamlı kelimeler, Depersonalize kelime anlamı

Personalize : Belli bir kişinin malı olduğunu belirtmek. Kişilik kazandırmak. Şahsiyete dökmek. Özel kullanıma ayırmak. Kişiselleştirmek. Kişileştirmek. Canlandırmak. Bireyselleştirmek. Şahsileştirmek. Ferdileştirmek.

Personalise : Kişiselleştirmek. Kişilik kazandırmak. Kişileştirmek. Canlandırmak. Ferdileştirmek. Bireyselleştirmek. Kişilik vermek. Şahsileştirmek.