Dergi nedir, Dergi ne demek

Yerel Türkçe anlamı:

Hasat vakti.

Tırmık (tarım aracı).

Tırmık denilen tarım aracı.

Küçük pekmez, turşu küpü.

Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anlamı:

Demir ya da ağaç tırmık. (Arok *Şarkikaraağaç, Akçaşar *Yalvaç -Isparta; Kurucadva *Beyşehir -Konya)

Bilimsel terim anlamı:

Belli sürelerde çıkan; düşünceleri, anlayışları birbirine yakın aydınların siyasî, bilim, sanat, oyun gibi türlü alanlarda yazılarını toplayan yayım aracı.

Osmanlıca Dergi ne demek? Dergi Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

mecmua

Dergi hakkında bilgiler

Dergi, günlük olmayan, en fazla 12, 6, 4, 3, 2 aylık, standart olarak aylık, 15 günlük, haftalık basılan süreli yayın. Dergi, gazeteler gibi düzenli aralıklar dışında yayım­lanan en fazla 12, 6, 4, 3, 2, standart olarak aylık veya 15 günde bir basılan yaygın bir okuma aracıdır. Birçok gaze­teden bir şekilde nitelikli kâğıtlara basılmakta olan dergilerde, çeşitli konulara ilişkin ha­ber, makale, eleştiri, inceleme ve araştırma­nın yanı sıra, birçok renkli fotoğraf, resim ve karikatür de yer almaktadır. Dergilere "süreli yayın" da denilmektedir.

 

Standart dergi boyutu A4'tür, içeriğe göre ortalama 20 ile 100 sayfalıktır .Ancak cep boyutundan gazete boyutuna kadar ve 1000 sayfaya kadar çeşitlilik gösterir. İngilizce'de popüler dergilere magazine, fikir ve sanat dergilerine review denir.Bunun yanı sıra çocukları eğlendirmek için çocuk dergileri de vardır ..

Bilinen en eski yayın olan ve Hamburg’da yayımlanan, yayımcısı teolog ve şair olan Johann Rist“Erbauliche Monaths-Unterredungen” - Örnek Aylık Düşünceler (1663-1668)'dir. Bu yayını çok geçmeden öteki Avrupa ülkelerinden çıkan benzer yayınlar izledi. 1731'de The Gentleman's Magazine, Londra'da basıldı ve ilk genel konulu dergi olarak anılır. Edward Cave, "Sylvanus Urban" takma ismi ile, bu derginin ilk editörü olup dergi (magazine) ismini ilk kullanandır. Arapça kaynaklı makhazin (ambar) isminden türemiş askeri kökenli materiel (askeri ambar) ingilizce isim kökenidir. Vekayi-i Tıbbiye, Osmanlı basınının ilk Türk dergisidir, 1849 yılında çıkan dergi mesleki dergidir.

Dergi ile ilgili Cümleler

 • Dergi iki ayda bir yayınlanıyor.
 • Dergi her hafta çıkar.
 • Lütfen bana bir dergi ver.
 • Okul kütüphanesinde herhangi bir Fransızca dergi var mı?
 • Dergi gezegendeki en iğrenç böcekleri araştırıyor.
 • Bana bu dergiyi aldığın için sana teşekkür ederim.
 • Beklerken, dergi okuyarak vakit geçirdi.
 • Dergi iki ayda bir çıkıyor.
 • Dergi ile işin bitti mi?
 • Ben "La Ondo de Esperanto" dergisini okumaktan hoşlanıyorum.
 • Dergi haftada bir kez çıkar.
 • Ben her ay beş farklı dergi okurum.
 • Dergi ayda iki kez basılır.
 • Bu dergiyi okumak istiyor musun?
 

Dergi tanımı, anlamı:

Aralık : Toplu beden eğitiminde art arda dizilenleri ayıran açıklık. Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verildiği süre. Basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, espas. Portenin paralel çizgileri arasındaki boşluk. Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçit, geçenek, koridor. Ara. Yarı açık, tam kapanmamış. Tuvalet. Uygun, elverişli durum, fırsat. Iğdır iline bağlı ilçelerden biri. Bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık. Yılın on ikinci ayı, ilk kânun, kânunuevvel. İki nota arasındaki perde uzaklığı.

Süreli : Belirli aralıklarla yapılan, çıkan, mevkut, periyodik.

Yayın : Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb., neşriyat. Radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat.

Hakemli dergi : Yazıları hakemin denetiminden geçtikten ve onaylandıktan sonra yayımlanan dergi.

Dergicilik : Dergicinin yaptığı iş.

Siyaset : Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış. Politika.

Edebiyat : İçten olmayan, gereksiz, yapmacık, boş sözler. Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve eserlerin hepsi, literatür. Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın, gökçe yazın.

Teknik : Yol, beceri, yöntem. Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama. Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin. Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi.

Ekonomi : Tutum. İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat. Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat.

İnce : Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Hafif, gücü az. Taneleri ufak, iri karşıtı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Ayrıntılı. Tiz (ses), pes karşıtı. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Zayıf.

Bülten : Özel veya resmî kurum, kuruluş veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru. Dergi.

Mecmua : Dergi.

Günlük : O günkü, o günle ilgili. Üzerinden gün geçmiş veya geçecek. Günü gününe tutulan hatıra, günce, muhtıra. Günü gününe tutulan anı yazısı veya bu yazıları içine alan eser, günce. Tütsü için kullanılan bir tür ağaç sakızı. Her gün yapılan, her gün yayımlanan, her gün çıkan.

Dergi çıkarma hakkı : Dergi çıkarmak için yasaların tanıdığı hak (Anayasa, m. 23).

Dergi-film : Haber filmlerinin haftalık siyasal dergi özelliğini taşıyan çeşidi.

Dergici : Dergi yayımıyla uğraşan kimse.

Dergidişi : Yazma kenarlarına yapılan bir süs. (*Yalvaç -Isparta)

Dergiler : Günlük olmayıp belirli zaman aralıkları ile (aylık, haftalık gibi) yayımlanan basılmış süreli yayınlar.

Dergili : Şanlıurfa kenti, Halfeti belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Dergilik : Kitaplıklarda dergiler için kullanılan dolap. (Dergilerin son sayıları, öne doğru eğik olan raflarda göze görünecek biçimde durur, eski sayıları düz yatay olan rafta üst üste bulundurulur.)

Diğer dillerde Dergi anlamı nedir?

İngilizce'de Dergi ne demek? : n. magazine, periodical, review, journal, bulletin, print

Fransızca'da Dergi : revue [la], magazine [le], bulletin [le], corpus [le], répertoire [le]

Almanca'da Dergi : n. Journal, Zeitschrift

Rusça'da Dergi : n. журнал (M), свод (M)