Derinlik ölçümü nedir, Derinlik ölçümü ne demek

Derinlik ölçümü; bir denizcilik terimidir.

Derinlik ölçümü anlamı, tanımı:

Derinlik : Karanlık, bilinmeyen dönem. Bulunulan yere göre uzakta olan yer. En duyarlı nokta. Bir cismin en ve boy dışındaki üçüncü boyutu. Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağza olan uzaklığı. Borsada az sayıda hisse senedinin el değiştirmesi. Yanaşık veya dağınık düzende bulunan bir birliğin en ileride olan kısmının başından, en geride bulunan kısmının sonuna kadar olan uzaklık. Bir konunun veya durumun özü.

Derin : Dip. Yoğun. Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan. Ayrıntılı. İçten gelen. Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan. Uzun süren. Yüzeyden içeri inen.

Deri : İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu. Toplantı, düğün. Pazar veya panayır kurulan gün, dernek. Bu tabakadan yapılmış. İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten.

Ölçü : Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. Değer, itibar. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Belirlenmiş boyut. Ölçüt. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi. Ölçme sonucu bulunan rakam.

 

Okyanus : Kıtaları birbirinden ayıran deniz, ana deniz, umman.

Alet : Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç. Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri. Maşa. Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.

Belirlenme : Belirlenmek işi.

İşlem : Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.

Batimetri : Derinlik ölçümü.