Derinlik kayaçları nedir, Derinlik kayaçları ne demek

Derinlik kayaçları; bir jeoloji terimidir.

  • Yer kabuğunun derinlerinde, büyük kütleler biçiminde katılaşmış magma kayaçları

Jeoloji ve yer bilimleri alanındaki anlamı:

Yerkabuğunun derinlerinde, büyük kütleler biçiminde katılaşmış magma kayaçları. (Böyle kayaçlar ileri başkalaşım olayları ile de oluşur.)

İngilizce'de Derinlik kayaçları ne demek? Derinlik kayaçları ingilizcesi nedir?:

plutonic rocks

Derinlik kayaçları anlamı, tanımı:

Derinlik : Bulunulan yere göre uzakta olan yer. En duyarlı nokta. Borsada az sayıda hisse senedinin el değiştirmesi. Bir cismin en ve boy dışındaki üçüncü boyutu. Yanaşık veya dağınık düzende bulunan bir birliğin en ileride olan kısmının başından, en geride bulunan kısmının sonuna kadar olan uzaklık. Bir konunun veya durumun özü. Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağza olan uzaklığı. Karanlık, bilinmeyen dönem.

Derin : Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan. Ayrıntılı. Yüzeyden içeri inen. Yoğun. Dip. İçten gelen. Uzun süren. Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan.

Deri : İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten. İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu. Toplantı, düğün. Bu tabakadan yapılmış. Pazar veya panayır kurulan gün, dernek.

 

Kayaç : Yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle, külte, porfir.

Büyük : Niceliği çok olan. Önemli. Üstün niteliği olan. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Büyük abdest.

Kütle : Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren katsayı veya nesne niceliği. Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın. Kitle.

Biçim : Tarz. Biçme işi. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Herhangi bir şeyin benzeri. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.

Magma : Yerin içinde, sıvı veya hamur kıvamında uçucu gazlarla doymuş olarak bulunan eriyik.

Diğer dillerde Derinlik kayaçları anlamı nedir?

İngilizce'de Derinlik kayaçları ne demek? : plutonic rocks

Almanca'da Derinlik kayaçları : n. Tiefengestein