Derma nedir, Derma ne demek

Derma; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Temriye, egzama.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Deri.

Derma ile ilgili Cümleler

  • Ali başarılı bir dermatologdur.
  • “Çok uzak yerlerden geldim, ayaklarımın dermanı kesildi.”
  • “Hurşit Bey seni ağırlar, derdine derman olur.”
  • Hiç bir ilaç derman olmadı yarama onun sevgisi derman olacak biliyorum.
  • “Kızım, derdini söylemeyen derman bulamaz. Gel bana işin doğrusunu söyle de bir çaresine bakalım.”

Derma ile ilgili Atasözü veya Deyim

derde (veya derdine) derman olmak : soruna çözüm bulmak, sıkıntıyı geçirmeye çare göstermek.

derdini söylemeyen (veya anlatmayan) derman bulamaz : “insan sıkıntısını başkasına açıklayarak giderebilir” anlamında kullanılan bir söz.

dermanı kesilmek : yorgunluktan güçsüzleşmek.

Derma kısaca anlamı, tanımı

Alerjik dermatozis : Alerjik deri yangısı

Alerjik soluma dermatitisi : Köpek atopisi.

Alerjik temas dermatitisi : T lenfosit aracılı gecikmiş tip (Tip-4) aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu oluşan, kaşıntılı ve kızartılı, leke ve kabartılar içeren deri yangısı. Özellikle böcek kovucular gibi yerel uygulanan ilaçlara, mera bitkilerine ve yapışkan elemanlara ilişkilidir. Hayvanlarda, kıl örtüsünün koruyucu etkisi nedeniyle ender olarak görülür.

 

At papüler dermatitisi : Muhtemelen bir virüs tarafından oluşturulan, atların geçici nitelikte, deride kabarcıkların oluşumuyla belirgin bir hastalığı.

Atların bukağılık dermatitisi : Bukağılık deri yangısı.

Atopik dermatitis : Atopik deri yangısı.

Bulaşıcı püstüler dermatitis : Bulaşıcı ektima.

C vitaminine cevaplı dermatozis : Buzağılarda deride pullanma, kıl dökülmesi, kepeklenme, kabuklanmalar ve serumda C vitamini değerlerinin düşmesiyle ve rasyona vitamin ilavesini takiben lezyonların iyileşmesiyle belirgin bozukluk.

Çinkoya cevaplı dermatozis : Yüz, göz, dudak ve burun çevresiyle basınç noktaları ve taban yastıkları gibi basınca maruz kalan vücut bölgelerinde pullu ve kabuklu deri yangısıyla belirgin, çinkolu bileşiklerin verilmesini takiben iyileşebilen deri bozukluğu.

Dermabrazyon : Deri üzerindeki benleri veya geçirilmiş lezyonun bıraktığı izi ortadan kaldırma amacıyla yapılan kazıma işlemi.

Dermacentor : İnsan ve diğer memelilerde enfestasyona neden olan Ixodidae ailesinden kene cinsi. Tularemi, Rocky dağlarının noktalı ateşi, Kolorado kene humması ve anaplasmozis gibi hastalıkların vektörleridirler.

Dermacentor albipictus : Kış kenesi.

Dermacentor andersoni : Odun kenesi.

Dermacentor halli : Teksas göbekli domuzlarında parazitlenen sarımsı-kahverengi kene türü.

Dermacentor hunteri : Amerika’nın Güneybatısında özellikle de Güneybatı Arizona’da Rocky dağları koyunlarında parazitlenen kahverengi kene.

Dermacentor marginatus : Sibirya’da kene kökenli kanamalı ateşe vektörlük yapan, sığır, insan ve köpeklerden kan emen ve köpeklere Babesia canis adlı paraziter protozoonu bulaştıran kene türü.

 

Dermacentor nitens : Anocentor nitens.

Dermacentor nuttallii : Sibirya kene tifüsüne vektörlük yapan kene türü.

Dermacentor occidentalis : Pasifik sahili köpek kenesi.

Dermacentor parumapertus : Amerika Birleşik Devletleri’nin Güneybatısında oldukça fazla bulunan, geyik, koyoti ve tavşanlarda parazitlenen kırmızımsı-kahverengi kene türü.

Dermacentor reticulatus : Avrupa, Asya ve Amerika’da koyun ve öküzlerde parazitlenen Güney Avrupa’da köpek babesiozine vektörlük yapan kene türü.

Dermacentor sylvarum : Sibirya kene tifüsüne vektörlük yapan kene türü.

Dermacentor variabilis : Amerikan köpek kenesi.

Dermacentor venustus : Odun kenesi.

Dermak : Toplamak.

Dermal : Deriye ait, ciltle ilgili, dermatik.

Dermal kat : Süngerlerde vücut gözelerinin meydana getirdiği dış kat.

Dermal kemik : [Bakınız: zar kemik]. Zar kemik.

Dermal miyazis : Miyazis linearis.

Dermal papilla : Derinin epidermis ile dermis tabakası arasındaki sınırda, dermisten epidermis içine doğru uzanan parmak şeklindeki uzantılar. Dermisten epidermise doğru uzanan parmak biçimindeki çıkıntılar. Deri epidermisinin dermisiyle birleşim yerinde yer alan mikroskopik papillalar. Çok katlı yassı epitelde kan damarları ve sinirler bulunmadığından epidermisin beslenmesi bu dermal papillalar içerisindeki kan damarlarından difüzyonla sağlanır.

Dermal papillalar : Deride epidermisin dermis içerisine yapmış olduğu parmak biçimindeki girintiler. Epitelin beslenmesi mikroskopik dermal papillalar tarafından sağlanır.

Dermal sınır kuşağı : Sınırlandırıcı kuşak.

Dermal tabaka : Süngerlerde vücut hücrelerinin meydana getirdiği ve ektoderme karşılık olan dış tabaka. Bazı canlı gruplarında vücut hücrelerinin meydana getirdiği ve ektoderme karşılık olan dış tabaka.

Dermamiyazis : Miyazis linearis.

Dermansızca : Bitkince.

Dermansızlaşma : Bitkinleşme.

Dermanyssidae : Acarina takımıda bulunan, Dermanyssus cinsini içeren, memeli, sürüngen ve kuşlarda parazitlenen, ısırıkları insanlarda ağrılı deri yangılarına neden olan akar ailesi.

Dermanyssus : Dermanyssidae ailesinde bulunan akar cinsi.

Dermanyssus gallinae : Kanatlı akarı.

Dermatan sülfat : Deri, kan damarları ve diğer organların hücre dışı matriksinde bulunan N-asetil-galâktozamin kapsayan bir glikozaminoglikan. D-idüronik asit ve N-asetil D-galaktozamin 4-sülfatın bir polimeri olup deride bulunan bir glikozaminoglikan.

Dermatik : Dermal.

Dermatitis : Deri yangısı.

Dermatitis aktinika : İrkilti ve mor ötesi ışınlarına bağlı olarak oluşan deri yangısı.

Dermatitis ateş kanama sendromu : Süt sığırlarında, deride kaşıntılı, kabuklu papül oluşumu, vücut sıcaklığının yükselmesi, burun, anüs ve ağız kanamasıyla belirgin, muhtemelen çevresel bir toksinden kaynaklanan hastalık.

Dermatitis bulloza : Kabarcıklı deri yangısı.

Dermatitis enfeksiyoza : Patojen mikroplar tarafından oluşturulan deri yangısı.

Dermatitis eritemetoza : Kızartılı deri yangısı.

Dermatitis eskoratika : Kabuklu deri yangısı.

Dermatitis filariyoza : Yaz yarası olarak da adlandırılan nemli kızartı biçiminde başlayıp taşkın granulasyon dokusu durumunu alan stephanoflaria tarafından meydana getirilen deri yangısı.

Dermatitis kalorika : Daha çok fiziksel nedenlerden veya yakıcı maddelerin etkisiyle oluşan deri yangısı.

Dermatitis kombussiyonis : Yanık nedeniyle oluşan deri yangısı.

Dermatitis kongelasyonis : Donmalara bağlı olarak oluşan deri yangısı.

Dermatitis konjelasyo : Donma sonucu oluşan deri yangısı.

Dermatitis krustoza : Kabuk oluşumuyla belirgin deri yangısı.

Dermatitis madidans : Islak deri yangısı.

Dermatitis medikamentoza : Kimi ilaçların deride oluşturduğu yangı.

Dermatitis nekrotikans : Nekrotik karakterde deri yangısı.

Dermatitis papulloza : Papül oluşumuyla belirgin deri yangısı.

Dermatitis pustuloza : Püstül oluşumuyla belirgin deri yangısı.

Dermatitis solaris : Güneş yanığı.

Dermatitis termika : Sıcaklık nedeniyle oluşan deri yangısı.

Dermatitis toksika : Zehirli maddelerin deride neden olduğu yangı.

Dermatitis travmatika : Deri üzerine etkiyen mekanik araçların (yular ve dizginler, başlık, müsilierler, deküituslar, sivri ot parçacıklarıyla irkiltisel maddeler) yaptıkları sürtünme, batma, basınç ve irkiltileri sonucu oluşan deri yangısı.

Dermatitis ülseroza : Ülseröz karakterde deri yangısı.

Dermatitis venenata : Kimyasal, madensel, bitkisel, hayvansal ve toksik maddelerin etkileriyle meydana gelen deri yangısı.

Dermatitis vezikuloza : Vezikül oluşumuyla ayırt edilen deri yangısı.

Dermatobia : Oestridae ailesinde bulunan sinek cinsi.

Dermatobia hominis : Güney Amerika’da insan dâhil memeli ve kuşların derisinde parazitlenerek miyazise neden olan, yumurtalarını sivrisinek, sinek ve akarların vücuduna bırakarak konaklara taşınmasını sağlayan sinek türü.

Dermatobiyozis : Dermatobia cinsi sinek larvalarının neden olduğu enfestasyon.

Dermatofibrom : Deride fibröz bağ dokudan köken alan tümör benzeri düğümcük.

Dermatofibrozis : Orta yaşlı Alman kurt köpeklerinde ve melezlerinde görülen, bacaklardan başlayarak tüm vücuda yayılan, deri ve deri altında çok sayıda, 3-4 santimetre çapında, yangısız, sert, olgun fibröz bağ dokudan oluşan düğümcüklerle belirgin, erkek hayvanlarda böbrek adenokarsinomları, dişilerdeyse döl yatağında ve döl yolunda leyomiyomları başta olmak üzere, kanser olgularına bağlı olarak biçimlenen bir çeşit paraaneoplastik sendrom, Alman Kurt köpeklerinin dermatofibrozisi, nodüler dermatofibrozis.

Dermatofiloz : Dermatophilus congelensis tarafından oluşturulan, özellikle genç sığırlarda görülen, bulaşıcı nitelikte ve ölüme neden olabilen deri yangısıyla belirgin hastalık.

Dermatofit : Deri hastalıklarına sebep olan mantar. Canlı dokulara yayılmayan, ancak keratinli tabakalarda sınırlı kalan ve keratinolitik aktiviteli proteolitik enzimleriyle insanlarda ve hayvanlarda patolojik değişimlere neden olan mantar türleri. Başlıcaları; Microsporum, Trichophyton ve Epidermophyton nadiren görülenler ise, Keratinomyces allejoiin ve Scopulariopsis brevicaulis’dır. Antrofilik türler insanlarda zoofilik türler başlıca hayvanları enfekte eder. Geofilik dermatofitler ise normal olarak toprakta bulunur, ancak hayvan ve insanları enfekte etme yeteneğindedirler.

Dermatofitozis : Deri ve eklentilerinin keratinli tabakalarının patojen dermatofit türü mantarlardan biriyle yüzeysel, çok bulaşıcı ve insanlara da bulaşabilen enfeksiyonu, epidermofitozis, hlk. demregü, dermem. Tanı anamneze, klinik bulgu, deri kazıntılarının ve kılların mikroskobik incelemesine, kılların morötesi ışık altında muayenesine, deri biopsilerine ve mantar kültürlerine dayanır.

Dermatograf : Makyaj için kullanılan çizgi kalemi, (bk. çizgi kalemi.).

Dermatojen : Histogen kuramına göre, kök ve gövde uçlarında yer alan ve daha sonra epidermisi veren doku. Kök ve gövde uçlarında yer alan ve daha sonra epidermisi veren doku. Herhangi bir deri hastalığı antijeni.

Dermatom : Embriyo gelişiminde somitlerden gelişen ve ileriki gelişmelerde derinin dermisiyle deri altı bağ dokusunun biçimlendiği yapı. Greft olarak hazırlanmak üzere çeşitli kalınlıklarda deri plakaları kesebilen aygıt.

Dermatomik mezenkim : Kökenini dermatomdan alan mezenkim.

Dermatomikoz : Mantarların deride oluşturduğu yangıyla karakterize hastalık.

Dermatomikozis : Derinin dış tabakaları, kıllar ve tırnak gibi boynuzsu oluşumlarda meydana gelen mantar enfeksiyonu, epidermomikozis. Terim derin mantar enfeksiyonlarına ek olarak dermatofitozisi de içine alır.

Dermatomiyazis : Miyazis linearis.

Dermatomiyotom : Somitin dorso-lateralinde dermatom ve miyotom olmak üzere iki kısmı bulunan ektoderm.

Dermatomiyozitis : İskoç ve Şetlant Çoban köpeklerinde, çiğneme ve yürüme zorluklarıyla birlikte kıl dökülmesi, kellik, deride kabuklanma, deri, deri altı ve kas dokusunda nekroz odaklarıyla belirgin, akut veya kronik seyirli kalıtsal hastalık, köpeklerin ailevi dermatomiyozitisi. İnsanlarda deri, deri altı dokusunun ve kasların nekrozu ve irinsiz yangısıyla belirgin akut veya kronik seyirli hastalık. Deride eritromatöz değişimler, göz çevresinde ödem ve üst göz kapaklarında morarma hastalığın belli başlı bulgularıdır.

Dermatopati : Dermatozis.

Dermatophagoides : Genellikle tavukların derilerinde bulunan sarkoptiform akar cinsi.

Dermatophagoides farinae : Antijen etkisi göstererek toz astımına neden olan ev tozu akarı.

Dermatophagoides pteronyssinus : Avrupa’da antijen etkisi göstererek toz astımına neden olan ev tozu akarı.

Dermatophagoides scheremetewskyi : İnsanlara saldırarak uyuz benzeri yangıya neden olan akar türü.

Dermatorajiya parazitika : Yaz kanaması.

Dermatosel : Deri ve deri altı dokuların hipertrofisi sonucu derinin bu gevşek kıvrımlar arasında sarkık görünümüyle belirgin bozukluk.

Dermatosparaksis : Prokollajen pepdidaz enziminin yetersizliğine bağlı kollajen üretiminin bozulması sonucu derinin kasılma gücünün azalması, aşırı esneklik kazanması ve basınç uygulanan bölgelerde nekroz ve yırtılmayla belirgin kalıtsal hastalık, deri dermansızlığı, deri kırılganlığı kusuru. Sığır, koyun ve Himalaya kedilerinde görülür.

Dermatoterapi : Deri hastalıklarının tedavisi.

Dermatozis : Derideki her türlü patolojik değişim. Genellikle yangısal olmayan değişimlere atfen kullanılır, dermatopati.

Dermatozis vejetans : Domuzların deride yangılı kızarıklık, ödem, ayaklarda biçim bozukluğu ve dev hücreli akciğer yangısıyla belirgin otozomal çekinik özellikte kalıtsal hastalığı. Yeni doğmuş veya genç Landrace ırkı domuzlarda görülür.

Endokrinojen dermatitis : Endokrin deri yangısı.

Enfeksiyöz dudak dermatitisi : Bulaşıcı ektima.

Eozinofilik ve kollajenolitik dermatitis : Kedi ve atlarda yaygın olarak gözlenen, deride eozinofilik reaksiyon ve kollajen erimesıyle belirgin nedeni bilinmeyen özel hastalık grubu. Kedilerin eozinofilik ve kollajenolitik granülomu.

Felin dermatitis solaris : Kedilerin solar dermatitisi.

Filaryal dermatitis : Stefanofilaryozis. Elaoforozis.

Fotosensitif dermatitis : Işığa duyarlı deri yangısı.

Henry lesbouyries dermatozisi : Simetrik yüz dermatozisi.

İnsekt dermatitisi : Kimi böceklerin özellikle güve ve tırtıllarının toksin içeren kıllarının neden olduğu geçici yerel veya yaygın, konjuktivitis, kaşıntı, yanma, ağrı gibi semptomlarla ayırt edilen deri yangısı.

İnterfeys dermatitis : Ara yüzey deri yangısı.

Juvenil püstüler psoriasiform dermatitis : Pitiryazis rozea.

Kedilerin solar dermatitisi : Özellikle beyaz kulaklı ve mavi gözlü beyaz kedilerin şiddetli güneş ışınlarına maruz kalması sonucu, görülen kronik bir deri yangısı, felin dermatitis solaris.

Kontakt dermatitisi : Temas dermatitisi.

Koyunların ülserli dermatitisi : Koyunlarda dudaklar, yüz, bacaklar, ayaklar ve üreme organlarında ülserli deri yangısıyla belirgin, tek tük görülen, ölüm oranı düşük bulaşıcı hastalık. Neden kesin olarak bilinmemekle birlikte, poksvirüs tarafından oluşturduğu sanılır, ülserli dermatozis.

Köpek eniklerinin steril granülomlu dermatitisi ve lenfadenitisi : Köpek eniği sellülitisi.

Köpeklerin ailevi dermatomiyozitisi : Dermatomiyozitis.

Lamella dermales : Tırnağın canlı kısmının corium parietale kesiminde görülen ince yaprakçıklar, lamella koriales.

Likenoid dermatozis : Köpek ve kedilerin ender rastlanan, kulak kepçesinin kenar yüzeyi üzerinde tek veya çok sayıda siğil benzeri kabarıklık veya hiperkeratotik plaklarla belirgin deri bozukluğu.

Likenoid psorasiform dermatozis : Dört-18 aylık İngiliz spanyel ırkı köpeklerde, genellikle bakışımlı, kızartılı, hiperkeratotik, çok sayıda kabartı ve plak oluşumuyla belirgin muhtemelen kalıtsal bir deri bozukluğu.

Linear ıga dermatozisi : Dachshund ırkı bodur Alman köpeklerinde çok ender olarak rastlanan, komplementli veya komplementsiz IgA’nın deride bazal zar kuşağınca ve şerit tarzında birikmesi sonucu oluşan, kabuklanma, kıl dökülmesi, püstül ve hiperpigmentasyonla belirgin, immün aracılı deri bozukluğu.

Linear prepusyum dermatozisi : Prepusyum ve skrotum arasındaki orta hat üzerinde dar bir alanda, şerit tarzında, hiperpigmentasyonla belirgin, testis tümörleriyle ilişkili ve onların habercisi olarak değerlendirilen deri bozukluğu.

Nekrotik dermatitis : Kangrenli deri yangısı.

Nodüler dermatofibrozis : Dermatofibrozis.

Otoimmün dermatozis : Otoimmüniteye bağlı olarak deride oluşan patolojik değişim. Ender görülür, uygun immünolojik testler kullanarak doku veya dolaşımdaki antikorların ortaya konmasıyla tanı konur.

Östrojene cevaplı dermatozis : Bakışımlı hipotrikozis, alopesi, meme başı ve vulvada kıl örtüsünün kolay kopması, ortokeratotik hiperkeratozis, foliküler keratozis, foliküler atrofi ve genişlemeyle belirgin deri bozukluğu.

Papilla dermales : Atgillerin corium parietis hariç, diğer corium kesimlerinde görülen ipliksi uzantılar, papilla koriyales.

Patates dermatitisi : Birkaç hafta süreyle aşırı düzeyde patates tüketimi sonucu, sığırlarda, bacakların alt kesimlerinde oluşan kabuklanmalarla belirgin deri yangısı.

Pire ısırığı dermatitisi : Pire ısırığı aşırı duyarlılığı.

Pire tasması dermatitisi : Köpek ve kedilerde, dış parazitlerin kontrolü için kullanılan ve polivinilklorit emdirilmiş tasmaların neden olduğu bir çeşit kontak deri yangısı.

Psikojenik dermatitis : Köpeklerde ayak ısırma, yalama, kuyruk ısırma ve yavruların süt emmesi gibi psikojenik nedenlerle gelişen deri yangısı.

Psoryasiform eksfoliyatif dermatozis : Pitiryazis rozea.

Rabditik dermatitis : Kirli ve nemli yataklıklarda yatan evcil hayvanlarda ve ara sıra insanlarda Rhabditis strongyloides türü nematod larvalarının neden olduğu deri yangısı.

Serker dermatitisi : Schistosoma serkerleriyle kontamine sularla temas eden insanlarda deriden giren ancak dolaşıma geçemeden ölen serkerlerin oluşturduğu kaşıntılı, papüler deri kızarıklıkları, deri şistosomozisi, şistosom dermatitisi, yüzücü dermatiti, yüzücülerin kaşıntılı dermatitisi, deniz tarağı avcısı kaşıntısı.

Sıçan akarı dermatitisi : Ornithonyssus bacoti’nin neden olduğu deri yangısı.

Sığırların dermatofitozisi : Sığırlarda Trichopyton verrucosum mantarlarıyla oluşan deri enfestasyonu. Genç ve kapalı ahırlarda tutulan hayvanlarda, çok sayıda sığırın bir arada tutulduğu durumlarda ve kış mevsiminde yaygındır.

Simetrik yüz dermatozisi : Bazı köpek ırklarına özgü ve sinirsel nedenlerden ileri geldiği sanılan çift taraflı yüz derisinin yangısal olmayan ybozukuluğu, Henry-Lesbouyries dermatozisi.

Sivrisinek ısırığı dermatitisi : Atlarda Culicoides cinsine dâhil ısırıcı sineklere karşı gelişen kaşıntılı kıl dökülmesiyle ve eozinofillerden zengin perivasküler infiltrayonla belirgin kronik deri yangısı, yaz egzaması, yaz pamukçuğu, alerjik kurdeşen.

Solar dermatitis : Güneş yanığı.

Subepidermal veziküler ve püstüler dermatitis : Epidermisteki bazal hücrelerinin hidropik dejenerasyonu, dermisle epidermis ayrılması, şiddetli subepidermal ödem veya hücresel infiltrasyon ve bazal zarının bozukluğuyla birlikte görülen şiddetli interselüler ödeme bağlı oluşan deri yangısı.

Şistosom dermatitisi : Serker dermatitisi.

Temas dermatitisi : Deriyle doğrudan temas eden irrite edici maddelerden veya hayvanın duyarlı olmasından kaynaklanan, alerjik veya alerjik tabiatta olmayan, sadece maddeyle temas eden kısımlarla sınırlı deri yangısı, kontakt dermatitisi.

Testosteron cevaplı dermatozis : Bakışımlı hipotrikozis, kıl dökülmesi, donuk, kuru ve kolay kopan kıl örtüsü; ince, hipotonik deri ve kuru seborea ile histolojik olarak ortokeratotik hiperkeratozis, foliküler atrofi ve epidermis atrofisiyle belirgin, testosteron enjeksiyonuyla iyileşebilen deri bozukluğu. Normal, atrofik veya kriptorşik testisli, testis tümörlü veya kastrasyon sonrası olgun erkek köpeklerde ortaya çıkar.

Ülserli dermatozis : Koyunların ülserli dermatitisi.

Yüzeysel nekrolitik dermatitis : Köpeklerde ve insanlarda, glukoz ve amino asit metabolizması düzensizliğinden kaynaklanan derinin basınca maruz kalan bölgelerinde, çift taraflı, bakışımlı epidermis ödemi, eroziv, ülserli ve kabuklu deri yangısıyla belirgin bozukluk. hepatokutan sendrom, yüzeysel nekrotik dermatitis. İnsanlarda pankreas tümörlerinden, köpeklerde ise mantar zehirlerine bağlı kronik karaciğer yangısından ve pankreas tümörlerinden kaynaklanır.

Yüzeysel nekrotik dermatitis : Yüzeysel nekrolitik dermatitis.

Yüzücülerin kaşıntılı dermatitisi : Serker dermatitisi.

Derman : Güç, takat, mecal. Çıkar yol, çare. İlaç.

Dermansız : Bitkin.

Dermansızlaşmak : Bitkinleşmek.

Dermansızlık : Bitkinlik.

Dermatit : Deride görülen her çeşit iltihaplı hastalık.

Dermatolog : Cildiyeci.

Dermatoloji : Cildiye.

Dermatolojik : Dermatoloji ile ilgili.

Diğer dillerde Derli şekil anlamı nedir?

Fransızca'da Derli şekil nedir ? : forme contractée