Dersiz topsuz nedir, Dersiz topsuz ne demek

Dersiz topsuz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Düzensiz, karmakarışık.
  • Düzensiz, karmakarışık bir biçimde

"Dersiz topsuz" ile ilgili cümleler

  • "Zihni disiplinden yoksundur, işine geldiği gibi dersiz topsuz, çelişki içinde konuşur." - H. Taner

Dersiz topsuz anlamı, tanımı:

Ders : Bu bilgi aktarımı için ayrılan süre. Öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi. Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi. Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret.

Düzensiz : Sistemsiz. Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam, aritmik.

Karmakarışık : Dağınık, düzensiz, çok karışık. Huzursuz, kararsız, karmaşık.

Biçim : Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz. Biçme işi. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Herhangi bir şeyin benzeri.

Bir : Sayıların ilki. Bu sayı kadar olan. Aynı, benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Ancak, yalnız. Eş, aynı, bir boyda. Bir kez. Sadece. Tek.