Derslik nedir, Derslik ne demek

  • Öğrencilerin, bir öğretmenin gözetimi altında, anlatma, araştırma, küme çalışması vb. yollarla ve türlü eğitim araç ve gereçlerinden de yararlanarak ders yaptıkları yer, sınıf, dershane.
  • Ders saati süresine uygun

"Derslik" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Anlatılacak bir derslik konu kaldı."

Derslik anlamı, tanımı:

Ders : Öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi. Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi. Bu bilgi aktarımı için ayrılan süre. Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret.

Öğrenci : Özel ders alan kimse. Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, okul çocuğu, talebe, şakirt. Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse.

Öğretmen : Mesleği bilgi öğretmek olan kimse, hoca, muallim, muallime.

Gözetim : Himaye. Gözetme işi, nezaret. Gözaltı.

Altın : Üstün nitelikli, değerli. Bu elementten yapılmış. Altından yapılmış sikke. Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au).

Anlatma : Anlatmak işi, ifham, ilam, tefhim.

Araştırma : Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılmış olan yöntemli çalışma, araştırı. Araştırmak işi, araştırı, istikşaf, taharri, tetkik.

 

Küme : Durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan alt grup. Tomar. Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup. Tümsek biçimindeki yığın. Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek.

Uygun : Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Orantılı, oranlı.

Diğer dillerde Derslik anlamı nedir?

İngilizce'de Derslik ne demek? : n. classroom, class, schoolroom

Fransızca'da Derslik : classe [la]

Almanca'da Derslik : n. Hörsaal