Descend from father to son türkçesi Descend from father to son nedir

  • Babadan oğula geçmek.

Descend from father to son ingilizcede ne demek, Descend from father to son nerede nasıl kullanılır?

Descend : Miras kalmak. Baskın yapmak. Sökün etmek. Detaya inmek. Madene inmek. Soyundan gelmek. Düşmek. Aşağı yuvarlanmak. Üşüşmek. Alçalmak.

From : (bir yer)den. -den bu yana. Dolayı. Bir farkı gösterir. Ürünün yapıldığı malzemeyi gösterir. Yüzünden. İtibaren. -den ötürü. Den beri. Dan.

Father : Atfetmek. Üzerine atmak. Babalık yapmak. Çocuk yapmak. Papaz. Yaratmak. Baba olmak. Yaratıcı. İcat etmek. Babası olmak.

To : Göre. -mek -mak (mastar). Karşı. Oranla. -e göre. E. Ye. Kala. Arasında. İla.

Son : Erkek evlat. Oğlum. Evlat. Kancık. Oğul. Mahdum. Çocuk.

Descend from : Türemek. Kalmak. Soyundan gelmek.