Deserving türkçesi Deserving nedir

Deserving ile ilgili cümleler

English: This hotel is far from deserving the four stars the guidebook gives it.
Turkish: Bu otel rehber kitabın verdiği dört yıldızı hak etmekten uzaktır.

Deserving ingilizcede ne demek, Deserving nerede nasıl kullanılır?

Deserving of heaven : Cennetlik.

Deserving of praise : Övülmeye layık.

Be deserving of : Layık olmak. Hak etmek.

Deservingly : Hak ederek. Hakkıyla kazanarak. Değerek. Hakkıyla.

Deservingness : Değer olma durumu. Hakkıyla kazanma durumu. Değme durumu. Hakkıyla olma durumu. Hak etme. Değerlilik.

Be undeserving of : Hak etmemek.

Deserve ill of : Daha beterini hak etmek. Kötü muameleye layık olmak.

Deserve : Layık olmak. Hak etmek. Liyakat göstermek. Hak kazanmak.

Deservedly : Hak ettiği gibi. Hakkıyla. Haklı olarak. Layıkıyla. Layığıyla. Hak ederek.

Deserve of : Hak etmek.

İngilizce Deserving Türkçe anlamı, Deserving eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Deserving ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Dearer : Pahalı. Sevgili. Kıymetli. Aziz.

Worth : Kadir. Kıymeti pek az. Değer. Çap. Servet. Kıymet. Bedel. Eder.

Worthy : Değer. Saygıdeğer. Saygın kişi. İleri gelenlerden biri. Kıymetli. Yaraşık. Kodaman. Önemli kimse. Reva.

 

Prized : Değer verilen. Takdir etmek. Kaldıraçla kaldırmak. Değer vermek. Değer biçmek. Ganimet almak. Manivela ile açmak.

Due to : Nedeniyle. Hesabıyla. Yüklenebilir. -den ötürü. -in sayesinde. Dolayı. Bağlı. -den dolayı. Sayesinde.

Dignified : Temkinli. Oturaklı. Onurlu. Şerefli. Kıymet verilen. Kellifelli. Efendi. Ağır. Asil.

Title : Marka. Ad. Serlevha. İsim. Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Yazı. Titr. Belge. Hak.

Dear : Kazık. Sevilen kimse. Sevgili. Sevimli kimse. Sevilen şey. Canım. Tatlım. Pahalı. Tatlı kimse.

Princely : Prenslere yaraşır. Prense yakışır. Hatırı sayılır. Şahane. Soylu. Gösterişli. Görkemli. Asil. Prens gibi.

Ration : Er azığı. Piyasada kıt olan malı tüketicilere paylaştırmak amacıyla karne verilmesine dayanan tayınlama yöntemi. Hisse. Miktar. Yiyecek payı. Tayın. Vesika ile dağıtmak. Canlının besin maddeleri ve enerji ihtiyacını sağlayan bir günlük toplam karma yem miktarı. Pay.

Deserving synonyms : remuneration, worthiest, wellworn, asset, remunerations, due, adequacy, prize, of value, estimable, meriting, dears, meritorious, worthier, costliest, costly, prised, adequacies, fittest, dearworth, worthy of, costlier, claims, fit, precious, merited.

Deserving zıt anlamlı kelimeler, Deserving kelime anlamı

Unworthy : Uygunsuz. Yakışmaz. Değersiz. Hak etmeyen. Değimsiz. Layık olmayan. Değmez. Aşağılık. Alçakça.

Deserving ingilizce tanımı, definition of Deserving

Deserving kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Meritorious. As, a deserving person or act. Desert. Merit. Worthy.