Destination container türkçesi Destination container nedir

  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • Hedef kabı.

Destination container ingilizcede ne demek, Destination container nerede nasıl kullanılır?

Destination : Varış. Gönderilen yer. İstikamet. Hedef. Nereye. Menzil. Varış yeri. Gidilecek yer. Malın gideceği yer. Amaç.

Container : Kap (kutu veya şişe vb). Muhafaza kutusu. Yük sandığı. Kutu. Konteyner. Toplayıcı kap. Konteynır. Kap. Birikimlik. İçerisine sıvı azot konan ve taşınan, çift duvarlı, dar ağızlı, spermatozoon, ovum, canlı hücre ve dokuları saklamaya yarayan çelik kap.

Destination address : Varış adresi. Hedef adresi. Gidilecek adres.

Destination country : Hedef ülke. Mal, hizmet ve üretim faktörlerinin ulaştırıldığı veya götürüldüğü ülke. göçmen kaçakçılığına ve insan ticaretine konu olan kişilerin ulaşmak istedikleri veya götürülmek istendikleri ülke. Varış ülkesi.

Destination database : Hedef veritabanı.

Destination db : Hedef vt.

İngilizce Destination container Türkçe anlamı, Destination container eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Destination container ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Ac adapter : Da bağdaştırıcısı. Aa bağdaştırıcısı. Ac bağdaştırıcısı.

 

Abbreviate : Sadeleştirmek. Özetlemek. İhtisar etmek. Kırpmak. Kısaltmak.

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Abort : Erken doğum yapmak. Bebek düşürmek. İptal etmek. Baş tutmamak. Başarısızlıkla bitmek. Çocuk düşürmek. Düşürtmek (dölütü). (bilgisayar) prosedürü durdurmak. Yarımcık saklamak.

Absolute device : Salt aygıt. Mutlak aygıt.

Abstract syntax tree : Soyut söz dizimi ağacı. Soyut sözdizim ağacı.

Access key : Erişim tuşu. (internet, bilgisayar) bilgisayar kullanıcısının klavyeyi kullanarak anında bir web sitesinin belirli bir bölümüne atlamasına izin veren tuş. Erişim anahtarı.

Accent char : Vurgu karakteri.

Access control : Erişim kontrolü. Erişim denetimi. Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim. Giriş kontrolü. Erişim denetim.

Destination container synonyms : access mechanism, accelerator key, acception, access control entry, absolute loader, accent bar.