Detraction türkçesi Detraction nedir

Detraction ingilizcede ne demek, Detraction nerede nasıl kullanılır?

Detractions : Azaltma. Uzaklaştırma. Çekiştirme. Kötüleme. Eksiltme.

Detracting : Azaltmak. İtibarını zedeleme. Küçük düşürmek. Değerini düşürmek. Alçaltmak. Eksiltmek. Kötüleme.

Detractive : Küçültücü. Bozucu. Uzaklaştırıcı. Azaltıcı.

Detract from : Gölge düşürmek. Eksiltmek. Düşürmek. -den azaltmak. Azaltmak. -dan azaltmak. -den uzaklaştırmak. Uzaklaştırmak.

Detract : Küçük düşürmek. Azaltmak. Düşürmek. Kötüleme. Alçaltmak. Değerini düşürmek. Eksiltmek. Kötülemek.

Detractory : Küçültücü. Hakaret edici. Aşağılayıcı. Küçük düşürücü.

Detracts : Kötülemek. Azaltmak. Alçaltmak. Düşürmek. Kötüleme. Değerini düşürmek. Küçük düşürmek. Eksiltmek.

Detractors : Aleyhte konuşan kimse. On parmağında on kara. Küçük düşürücü kimse. Hakir gören. Küçük düşürücü şey.

Detracted : Kötülemek. Alçaltmak. Değerini düşürmek. Düşürmek. Küçük düşürmek. Eksiltmek. Azaltmak. Kötüleme.

Sidetracked : Ertelemek. Caydırmak. Treni yan yola geçirmek. Geciktirmek. Önemsiz işlerle uğraştırmak.

İngilizce Detraction Türkçe anlamı, Detraction eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Detraction ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Detract : Düşürmek. Değerini düşürmek. Kötülemek. Küçük düşürmek. Alçaltmak. Azaltmak. Eksiltmek.

Banishments : Kovma. Aforoz. Atma. Sürgün cezası. Sürgün. Nefiy.

Abridgment : İndirim. Kısaltma (yazılı bir eseri). Kısaltılmış şey. Özet. Özetleme. Yazılı bir eserin kısaltılmış şekli. Tenzil. Tenkis. Kısaltma.

Scavenge : Leş yemek. Süpürmek. Çöpçülük etmek. Çöp temizlemek. Temizlemek. Sokağı süpürmek. Bir bölgeden istenmeyen maddeleri atma. Egzoz gazlarını süpürmek. Çöple beslenmek.

Derogation : Dokunma. Zillet. Zarar. Bozulma. Küçülme. Ayrıklık. Gerileme. Küçültme.

Estranging : Yabancılaştırmak. Uzaklaştırmak. Soğutmak (argo terim).

Burlesques : Hicvetmek. Vodvil (tiyatro terimi). Alaya alma. Taklit ederek alay etmek. Vodvil tiyatro. Yermek. Gülünç taklit. Alaylı taklit. Taşlama.

Detracts : Eksiltmek. Azaltmak. Değerini düşürmek. Alçaltmak. Küçük düşürmek. Düşürmek. Kötülemek.

Banishment : Nefiy. Kovma. Aforoz. Sürgün. Atma. Sürgün cezası.

Eloignment : Ortadan kaldırma. Iraklık. Vazgeçirme. Uzaklık.

Detraction synonyms : petty criticism, attenuation, cutbacks, vellication, diminutions, scavenged, assuagement, cutback, ablations, denigration, alleviations, diminishments, satire, decrial, diminishment, derisiveness, remotion, decrials, removals, ellipsis, disparagement, abating, satires, burlesque, removal, abatements, slander, detractions, ax, adjudication, disparagements, ablation, curtailments.

 

Detraction ingilizce tanımı, definition of Detraction

Detraction kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A taking away or withdrawing.