Devlet kapısı nedir, Devlet kapısı ne demek

Devlet kapısı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır.

  • Devletin kurum ve kuruluşları

"Devlet kapısı" ile ilgili cümleler

  • "Artık refahlarını devlet kapıları dışında aramaya heves ettikleri zamanlardı." - A. Ş. Hisar

Devlet kapısı tanımı, anlamı:

Devlet : Büyüklük, mevki. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Talih. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Mutluluk.

Kapı : Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer. Devlet dairesi. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Ev gezmesi için gidilen yer. Gidere yol açan gereksinim. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı.

Kurum : Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese. Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür.

 

Kuruluş : Kasılma. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Yapı, yapılış, bünye. Kurulma işi.

Ve : İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz. Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.

Diğer dillerde Devlet kapısı anlamı nedir?

Almanca'da Devlet kapısı : Behörde