Deyim nedir, Deyim ne demek

 • Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir

"Deyim" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Bu deyim seni korkutmasın. Çünkü fazlasıyla basit bir şeyden bahsediyorum." - İ. O. Anar

Deyim anlamı, kısaca tanımı:

Cebirsel deyim : Bilinen veya bilinmeyen büyüklük ölçüleri üzerinde, bunlara bağlı bir büyüklük ölçüsünü çıkarmak için gerekli işlemleri gösteren ve birbirine cebirsel işaretlerle bağlanan harf ve sayılar bütünü, cebirsel formül, cebirsel ifade.

Deyimleşmek : Deyim özelliği kazanmak.

Deyimleştirmek : Deyim durumuna getirmek, deyim özelliği kazandırmak.

Genel : Bir genelleme sonucunda elde edilen. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.

Gerçek : Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Gerçeklik. Yalan olmayan. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Doğruluk. Temel, başlıca, asıl. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Yapay olmayan. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan.

 

Kalıplaşmış : Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan.

Tabir : Deyiş, anlatım, ifade. Yorum. Rüya yorma, yorumlama. Deyim.

Deyim ile ilgili Cümleler

 • İşte bazı deyimler.
 • Dil öğrenirken, kalıplaşmış deyimleri öğreniriz.
 • Şu deyim ne anlama geliyor?
 • Deyim yerindeyse, o büyümüşte küçülmüş bir bebek.
 • Şu bir deyimdir.
 • 2011 yılının kötü tanınmış deyimi "Kebap cinayetleri"dir.
 • Şimdiye kadar kaç tane deyim öğrendik?
 • Bu sadece bir deyim.
 • Deyim yerindeyse, o bir kitap kurdudur.

Diğer dillerde Deyim anlamı nedir?

İngilizce'de Deyim ne demek? : n. idiom, expression, locution, rede

Fransızca'da Deyim : expression [la], idiome [le], idiotisme [le], locution [la]

Almanca'da Deyim : n. Ausdruck, Formel, ideomatisch: ideomatische Redewendung, Idiom, Phrase, Redensart, Redewendung

adj. phraseologisch

Rusça'da Deyim : n. речение (N), фразеологизм (M)