Deyyus nedir, Deyyus ne demek

Deyyus; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Karısının veya kendisine çok yakın bir kadının iffetsizliğine göz yuman (kimse)
  • (de'yyus) Bir sövgü sözü.

Deyyus tanımı, anlamı:

Yakın : Aralarında sıkı ilgi bulunan. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Uzak olmayan yer. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Uzak olmadan.

Kadın : Hizmetçi bayan. Bayan. Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan. Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen.

İffetsiz : İffetini korumayan, silisiz.

Sövgü : Sövmek için söylenen söz, sövme, küfür.

Bir : Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Sayıların ilki. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek. Bir kez. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Sadece. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız.

Deyyusluk : Deyyus olma durumu.

Diğer dillerde Deyyus anlamı nedir?

İngilizce'de Deyyus ne demek? : n. pander, pimp, one who manages a prostitution business; cuckold, husband whose wife is unfaithful