Dialogues türkçesi Dialogues nedir

  • Diyalog.
  • İletişim öğeleri.
  • Karşılıklı konuşma.
  • Diyaloglar.
  • İletişim kutuları.

Dialogues ingilizcede ne demek, Dialogues nerede nasıl kullanılır?

Dialogue direction : Bir filmde gerek sınamalarda, gerekse çevirimde konuşmaların gerektiği biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla oyuncuların hazırlanması, çalıştırılması işi. Söyleşme yönetimi. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Dialogue track : Ses bandı (film).

Dialogue writer : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Bir filmin söyleşmelerini yazan kimse. Söyleşme yazan.

Euro arab dialogue : Avrupa-arap diyalogu.

Mediterranean dialogue : Akdeniz diyaloğu.

Dialoguing : Konuşma. Görüşme.

North south dialogue : Kuzey-güney diyaloğu. Yeryüzünden açlık ve sefaletin kaldırılması, adil ve dengeli bir yeni uluslararası iktisadi düzen kurulması için güney ülkeleriyle kuzey ülkeleri arasında yapılan ve ilk kez 1960’lı yıllarda gündeme gelen, birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansının toplanmasıyla ağırlık kazanan ve günümüzde de sürdürülen görüşmeler.

Dialogue : Söyleşme. Diyalog. Konuşmalar. Bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla iki kişi arasında geçen karşılıklı konuşma ya da ikili görüşme. İkili konuşma. İleti. İkili söyleşi. Bir oyunda iki kişi arasında söylediği, oyuna göre düzenlenmiş sözler. Konuşma örgüsü.

 

Dialoguist : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Söyleşme yazan. Bir filmin söyleşmelerini yazan kimse.

Dialog frame : İletişim kutusu çerçevesi.

İngilizce Dialogues Türkçe anlamı, Dialogues eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dialogues ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Speech : Söz söyleme. Söz. Bir maksadı anlatmak üzere söylenen kelime veya kelimelerden oluşan dizi; toplumsal bir kurum olan dilin kişi tarafından özel olarak kullanılması. Savunma. Söyleşmelerde ya da söyleşmeler dışında kullanılan her çeşit sözcükten oluşan ses. İnsanın, dili kullanma yoluyla çevresindekileri iletişimde bulunması, onlara kendi düşünce ve duygularını bildirmesi. Şive. Ses (enstrüman). Gramer, sinema, televizyon, sosyoloji alanlarında kullanılır. Diskur.

Interlocution : Konuşma.

Colloquy : Bilimsel tartışma. Resmi konuşma. Çoğunlukla üniversitelerde bilim adamlarınca bir bildiri ya da bir tez üzerinde yapılan tartışma. üniversite ve yüksek okullarda bilimsel çalışmalara kılavuzluk etmek ya da yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla düzenlenen seminer türünde toplantı. Konuşma. Mükaleme.

Book : (yer) ayırtmak. Deftere geçirmek. Rezervasyon yaptırmak. Opera metni. Yer ayırtmak. Ayırtmak. Tutmak. Defter. Peylemek. Libretto.

Duologue : İki kişilik oyun.

Discoursing : Söylev vermek. Konuşmak. Muhavere. Mükaleme. Üzerinde durmak. Bahsetmek. İşlemek.

Duologues : İki kişilik oyun.

Scripts : Komutlar. Senaryo. El yazısı şeklinde matbaa harfleri. Senet. Sınav kağıdı. Kodlar. Komut dosyaları. Alfabe. El yazısı.

Dialogues synonyms : playscript, actor's line, dual conversation, dialogs, words, script, dialog, colloquies, talk, dialogue, talking.