Dicker türkçesi Dicker nedir

Dicker ingilizcede ne demek, Dicker nerede nasıl kullanılır?

Dickered : Takas. Takas etmek. Değiş tokuş. Kararsız davranmak. Pazarlık. Pazarlık etmek.

Dickering : Takas etmek. Pazarlık etmek. Kararsız davranmak. Pazarlıkta uzlaşma.

Dickers : Takas. Kararsız davranmak. Pazarlık etmek. Değiş tokuş. Takas etmek. Pazarlık.

Dicke rock : Kayaçların gelişigüzel çatlak ve yarıklarını doldurmuş olan magmanın katılaşmasıyle oluşmuş magma kayacı. Damar kayacı.

Dickens : Şeytan. İowa eyaletinde şehir.

Dickey bow : Papyon.

Dickey fuller generalized least squares : Dickey-fuller genelleştirilmiş en küçük kareler. Dfgls.

Dickey fuller regression : Dickey-fuller bağlaşımı.

Dickey fuller gls : Dickey-fuller gls.

Dickey bird : Minik kuş.

İngilizce Dicker Türkçe anlamı, Dicker eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dicker ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Swop : Değiş tokuş etmek. Değiştirmek. Karşılıklı bahsetmek. Karşılıklı değiştirme. Bkz.swap.

Chaffers : Çekişmek. Çekişme. Alışverişte bulunmak.

Exchange : Kitaplıkların fazla gereçlerini birbiriyle değiştirme işlemi. Çevirmek. Değiş tokuş etmek. Bozdurmak. Bozmak. Mal, hizmet ve üretim faktörlerinin iktisadi karar birimleri arasında el değiştirmesi. Almak. Değiş-tokuş. Kambiyo. Değiştirmek.

 

Bargain : Değiş tokuş etmek. Teklif (pol.). Anlaşma. Anlaşmak. Teklif. Kelepir. Karşılık (pol.). Uyuşmak. Uzlaşma.

Trucks : Bostan sebzesi. Kamyon. Pılı pırtı. İlişki. Değersiz eşya. Direk şapkası (gemi). Yük vagonu.

Haggles : Çekişmek. Pazarlık yapmak. Sıkı pazarlık yapmak. Sıkı pazarlık etmek. Çekişe çekişe pazarlık etmek. Çekişme. Tartışmak.

Trucked : Mal ile ödemek. Kamyon ile yük taşımak. Alışveriş yapmak. Değiş tokuş etmek. Gitmek. Trampa etmek. Kamyon. El arabası ile yük taşımak.

Commutes : Çevirmek. Değiş tokuş etmek. Banliyödeki ev ile şehirdeki işyeri arasında her gün gidip gelmek. Seyahat etmek. Hafifletmek. Evle iş arasını trenle gidip gelmek. Değiştirmek. Hafifletmek (cezayı). Değiş-tokuş etmek.

Higgle : Çekişmek. Pazarlık yapmak.

Barter : Değişmek. Değiştirmek. Değiş tokuş etmek. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Değiş-tokuş. Trampa etmek. Bir hak ya da malın başka bir hak ya da mal ile para kullanmadan başa baş değiştirilmesi. Mübadele etmek. Malın malla değişimi. iki ülke arasında olmak üzere dışsatım ve dışalımı yapılan mal, hizmet veya teknoloji aktarımı bedelinin kısmen veya tamamen mal, hizmet, teknoloji aktarımıyla ödenmesi. (swap) bir tarafın, sahip olduğu varlık veya yükümlülükleri diğer tarafın sahip olduğu varlık veya yükümlülüklerle değiştirmesine dayanan finansal sözleşme.

Dicker synonyms : talk terms, negociate, cambiums, interchanges, swap, exchange of goods, cambium, bar chart, barters, interchange, excambion, clearance, chaffered, swops, bargaining, haggle, dickering, permutation, bilateral trade, changes, trade in, tradeoff, bartered, permutations, commuted, exchanged, commute, dickers, tradeoffs, clearing, clearings, dickered, bartering.

 

Dicker ingilizce tanımı, definition of Dicker

Dicker kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The number or quantity of ten, particularly ten hides or skins. As, a dicker of gloves. To barter. A dakir. To negotiate a dicker.