Dickered türkçesi Dickered nedir

Dickered ingilizcede ne demek, Dickered nerede nasıl kullanılır?

Dicker : Pazarlık. Kararsız davranmak. Takas etmek. Trampa. Takas. Değiş tokuş. Pazarlık etmek.

Dickering : Kararsız davranmak. Pazarlık etmek. Takas etmek. Pazarlıkta uzlaşma.

Dickers : Pazarlık etmek. Pazarlık. Takas etmek. Değiş tokuş. Takas. Kararsız davranmak.

Dicke rock : Kayaçların gelişigüzel çatlak ve yarıklarını doldurmuş olan magmanın katılaşmasıyle oluşmuş magma kayacı. Damar kayacı.

Dickens : Şeytan. İowa eyaletinde şehir.

Dickey fuller generalized least squares : Dfgls. Dickey-fuller genelleştirilmiş en küçük kareler.

Dickey fuller gls : Dickey-fuller gls.

Dickey : Yaka. Eşek (ingiliz ingilizcesi). Papyon. Şoför mahalli. Hastalıklı. Küçük kuş. Minik kuş. Eşek. Göğüslük. Çürük.

Dickey bird : Minik kuş.

Dickensian : Dickens'e ait. Charles dickens ile ilgili veya onun yazı üslubu. Dickens'a ait veya o tarzda.

İngilizce Dickered Türkçe anlamı, Dickered eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dickered ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Metasomation : İlkel oylumunu değiştirmeden, bir mineralin yerine, başka kimyasal bileşimde yeni bir mineralin gelmesi olayı.

 

Tradeoff : Yazı tura atma. Ödünleşim. Ödünleşme. Hasıla ve maliyet dengesi. Bir şeyi elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme.

Swop : Değiştirmek. Değiş tokuş etmek. Bkz.swap. Karşılıklı değiştirme. Karşılıklı bahsetmek. Trampa.

Permutations : Olanaklı düzenler kuralı. Permutasyon. Olasılık kuramında birden çok biçimde gerçekleşebilen bir olay için aynı biçimin birden çok yinelenmemesi durumunda belirebilecek tüm olanaklı düzenlerin sayım kuralı. Değişim. Yer değiştirme.

Clearing : Aydınlatma. Sayışma. (orman) açık alan. Mal değişimi. İkili ticaret anlaşması çerçevesinde ülkeler arasında dışalım ve dışsatımdan doğan alacak ve borçların döviz kullanılmadan karşılıklı olarak denkleştirilmesine dayalı dış ticaret biçimi. Temizleme işi. Alan. Dış tecimde iki ülke arasında yapılan alışverişin karşılıklı olarak malla ve değişim yoluyla ödenmesi. bankaların elinde bulundurdukları çek, ödek ve benzeri tecimsel belgit ve belgeleri takas odaları ya da merkez bankasında belirli zamanlarda mahsup ettirmeleri. Açma. İktisat, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Interchange : Kavşak. Değiştirmek. Değişim (arasında). Değiş tokuş etmek. Yer değiştirme. İki ya da daha çok yolun kesiştiği ve taşıt gidiş gelişinin değişimine olanak verecek biçimde dolaşım gereçleriyle düzenlenmiş kent kesimi. bk. düzeydeş geçit. Araçların giriş ya da dönüş yapabildiği ve bir hız yoluyla diğer bir yolun kesiştiği kavşak. Değiştirme.

Commuted : Değiştirmek. Çevirmek. Hafifletmek. Evle iş arasını trenle gidip gelmek. Değiş tokuş etmek.

 

Dickered synonyms : negociate, esox niger, chain pickerel, chain pike, talk terms, redfin pickerel, barred pickerel, esox americanus, do a bargain, higgling, dickers, haggles, commutes, swap, interchanged, bartering, trade off, haggling, clearings, excambion, bilateral trade, commute, higgle, bartered, negotiate, permutation, exchange of goods, pike, interchanges, huckster, barters, exchange, change.