Dickers türkçesi Dickers nedir

Dickers ingilizcede ne demek, Dickers nerede nasıl kullanılır?

Dicker : Pazarlık. Trampa. Kararsız davranmak. Pazarlık etmek. Takas etmek. Takas. Değiş tokuş.

Dickered : Pazarlık. Kararsız davranmak. Pazarlık etmek. Takas. Değiş tokuş. Takas etmek.

Dickering : Takas etmek. Pazarlıkta uzlaşma. Kararsız davranmak. Pazarlık etmek.

Dicke rock : Kayaçların gelişigüzel çatlak ve yarıklarını doldurmuş olan magmanın katılaşmasıyle oluşmuş magma kayacı. Damar kayacı.

Dickens : İowa eyaletinde şehir. Şeytan.

Dickey : Papyon. Eşek. Çürük. Küçük kuş. Eşek (ingiliz ingilizcesi). Yaka. Önlük. Göğüslük. Şoför mahalli. Minik kuş.

Dickensian : Charles dickens ile ilgili veya onun yazı üslubu. Dickens'a ait veya o tarzda. Dickens'e ait.

Dickey fuller distribution : Dickey-fuller dağılımı.

Dickey bow : Papyon.

Dickey fuller regression : Dickey-fuller bağlaşımı.

İngilizce Dickers Türkçe anlamı, Dickers eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dickers ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Swapping : Değiş tokuş etmek. Karşılıklı yer değiştirme. Getir-götür. Değiştirmek. Karşılıklı bahsetmek. Değiş tokuş yapmak.

 

Exclaiming : Bağırıp çağırmak. Haykırma. Haykırmak. Bağırmak. Hayretini ifade etme. Ansızın bağırıp çağırma. Hiddetle söyleme.

Exchanged : Karşılıklı alıp vermek. Değiştirilmiş. Bozmak. Çevirmek. Değiştirilen. Almak. Değiş tokuş etmek. Mübadil. Teati edilen.

Interchanges : Değiştokuş etmek. Değiş tokuş etmek. Yer değişmek. Birbirinin yerine geçmek. Değişme. Değiştirme. Kavşak. Değiştirmek.

Interchange : Araçların giriş ya da dönüş yapabildiği ve bir hız yoluyla diğer bir yolun kesiştiği kavşak. Yerlerini değiştirmek. Değiştirme. Yer değişmek. Değiş tokuş etmek. Değiştokuş etmek. Yer değiştirme.

Changes : Üzerini değişmek. Bozmak. Değişiklikler. Değiştirmek. Aktarmak. Haline gelmek. Değişmek. Dönüşmek. Bozdurmak.

Chaffered : Çekişmek. Alışverişte bulunmak. Çekişme.

Chaffers : Alışverişte bulunmak. Çekişme. Çekişmek.

Squabble : Ağız dalaşı. Ağız kavgası. Hırgür etmek. Çekişmek. Ağız kavgasına tutuşmak. Didişmek. Atışmak. Hırgür. Ağız kavgası etmek. Takışmak.

Dickers synonyms : higgling, clearings, swap, tradeoffs, bargaining, chaffer, dickering, dickered, pettifog, cambium, swops, commuted, devil, change, excambion, bargained, permutation, haggled, clearance, do a bargain, barter, negotiate, chaffering, brabble, bartering, commutes, commute, contend, swop, cambiums, argue, permutations, haggle.