Difüzyon; bir fizik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Geçişme.
  • Yayılım

Biyoloji'deki anlamı:

Moleküllerin ya da iyonların yüksek konsantrasyonlu bir alandan düşük konsantrasyonlu alana geçişleri.

 

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

Bakınız: ışık dağılması

Kimya'daki anlamı:

Bakınız: yayılma

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Moleküllerin veya iyonların hareket enerjileriyle çok yoğun ortamdan az yoğun ortama hareket etmesi.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Molekül, iyon gibi taneciklerin yüksek yoğunluklu bir alandan düşük yoğunluktaki bir alana doğru net akışı. Derişim farkı artışı, moleküllerin küçük oluşu, difüzyon bölgesinin yüzey alanının büyük olması, ısı artışı gibi faktörler difüzyon hızını artırır.

İngilizce'de Difüzyon ne demek? Difüzyon ingilizcesi nedir?:

diffusion

Difüzyon hakkında bilgiler

Difüzyon, Geçişme veya Yayılma olarak da bilinir, maddelerin çok yoğun ortamdan, az yoğun ortama doğru kendiliğinden yayılmasıdır.Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik enerjilerine bağlı olarak rastgele hareketlerine denir.

Difüzyona olanak sağlayan kuvvet yoğunluk farkı olduğundan, difüzyon geçişi iki ortamın yoğunlukları eşitleninceye kadar devam eder.

Mürekkebin suda, kolonyanın havada, şekerin çayda, parfüm kokusunun oda içinde yayılması difüzyona örnektir.

Difüzyon, maddenin bütün hallerinde farklı hızda ve özellikte görülür.

Difüzyon anlamı, kısaca tanımı:

Geçişme : Geçişmek işi. Moleküllerin kinetik enerjileri sebebiyle çok yoğun bir bölgeden az yoğun bir bölgeye hareketleri, difüzyon. Yarı geçirgen bir çeperin iki yanına yerleştirilmiş, derişikliği farklı iki sıvıdan oluşan yer değiştirme olayı, hulul, ozmoz.

Yayılı : Yayılmış, serilmiş.

Madde : Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Duyularla algılanabilen nesne. Bir cismi oluşturan öge, öz. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Para, mal vb. ile ilgili şey. Molekül.

Yoğun : Dolu, sıkı, sıkışık, çok, konsantre. Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif. Şişman, iri, tombul. Kaba, kalın, iri (elek, iğne). Koyu, kalın. Artmış, çoğalmış bir durumda olan. Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.).

Ortam : Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü. Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü. Bir topluluğun veya toplulukların hareket alanı, platform. Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat.

Yayılma : Organizmanın herhangi bir noktasında bulunan bir hastalığın veya kötü huylu urun organizmanın başka bir yerine sıçraması, metastaz. Yayılmak işi, intişar. Işığın, bir kaynaktan çıkarak doğru çizgiler durumunda türlü yönlere dağılması. Dağınık savaş düzeni.

Kimya : Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim. Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey. Uyum.

Difüzyon akımı : [ difüzyon akımı, id] Bir polarografik dalgada sınır akım ile artık akım arasındaki fark.

Difüzyon kapasitesi : Bir zardan 1 mmHg basınç farkıyla bir dakikada geçen gaz hacmi.

Difüzyon kat sayısı : Bir gazın çözünürlüğüyle doğru, molekül ağırlığının kareköküyle ters orantılı olan kat sayı. Difüzyon kat sayısı, difüzyon hızıyla doğru orantılıdır

Difüzyon katsayısı, d : Bir ortamda analitin hareketliliğinin bir ölçüsü; birimi cm2.s’dir.

Diğer dillerde Difüzyon anlamı nedir?

Almanca'da Difüzyon : n. Diffusion

Rusça'da Difüzyon : n. диффузия (F)

Difüzyon ile ilgili yorumlar  
kimya,
DİFÜZYON (YAYINMA) OLAYI Ne demek?

Farklı yoğunlukta iki ayrı fazda bulunan iki madde moleküllerinin birbiri içine yayılması olayına Difüzyon (Yayınma) denir. Difüzyonun özelliklerine, enerji veya enzim harcanmaması, cansız ve canlı ortamlarda görülebilmesi, denge sağlanana kadar devam etmesi sayılabilir.

Difüzyon olayı, MOLEKÜLLER HAREKET SAYESİNDE olduğu gibi, difüzyon hızı, yani farklı madde moleküllerinin birbirlerine dağılmaları çabukluğu, molekül hareketlerinin az veya çok oluşuna da bağlıdır. Bu molekül hareketlerinin çabukluğu ise molekül iriliği ve ağırlığı ile ilgilidir.

Katının sıvıya difüzyonu:

Su dolu bir bardak içinde potasyum permanganat billurunun erimesi ile meydana gelen mor renk, bardağı dolduran bütün su boyunca yayınır. Ancak bölgesel yoğunluk değişiklikleri sebebiyle rengi, billur etrafında koyu, billurdan uzaklaştıkça, açık olduğu görülür. Yoğunluk farkı kalktığında denge oluşur ve renk her yerde aynı koyulukta görülür. Bu deney de bize katının sıvıya difüzyonunu gösterir.

Sıvının sıvıya difüzyonu:

Su dolu bir bardağın dibine bir damlalık vasıtasiyle boyanmış çok yoğun şeker eriyiğinden bir miktar konursa, bir müddet sonra bardağın dibindeki şeker eriyiğinin bardağı dolduran su içine tamamen difüzyon ettiği görülür. Bu da sıvının – sıvıya difüzyonuna dair bir örnektir. Aralarında yoğunluk farkı olan ve iki ayrı fazda bulunan maddelerin moleküller hareket sayesinde bulundukları hacmi doldurmaya çalışmaları sonucunu difüzyon oluşur.

Bu kısımda Difüzyon nedir? Difüzyon ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik bir biçimde hemen sorabilir, daha sonra kısaca Difüzyon tanımı, açılımı, kelime anlamı hakkında ansiklopedik bilgi verebilir veya dilerseniz Difüzyon hakkında sözler yazılar ile ingilizce veya almanca sözlük anlamı paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

  • Difüzyon: DİFÜZYON (YAYINMA) OLAYI Ne demek? Farklı yoğunlukta iki ayrı fazda bulunan iki madde moleküllerinin birbiri içine yayılması...
  • Endikasyon: İki anlamı vardır. Herhangi bir hastalığa ilişkin izlenmesi gereken tedavi yöntemlerini ve tedavi içindeki sürecin gidişati...
  • Ekosistem: Ekosistemdeki bozulmaların çevreye etkileri nelerdir? Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsu...
  • Ekosistem: Ekosistemlerin belirgin özelikleri nelerdir? Bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya da parçasıdır ; büyüklüğü ya da geni...
  • Yolantı: ..yolantı kelimesi YOLAK veya ( dağda ) patikadan çok farklı değil sanırım....( muğla ) yerkesikde patika az kullanılır..b...