Dikenli nedir, Dikenli ne demek

Dikenli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Dikenli" ile ilgili cümleler

  • "Bu bakış yosunlu, isli kahve pencerelerinden dikenli tarlalara bakmak değildir." - N. Hikmet
  • "Dikenli bir çitle çevrili küçük bir bahçe içinde tek katlı ve iki odalı bir ev." - N. F. Kısakürek
  • "Yüzü bulutlandı. Gene gömülüyor o dikenli sessizliğine." - N. F. Kısakürek

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Çankırı ilinde, Korgun belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Çankırı ilinde, Çerkeş ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Diyarbakır şehri, Salat bucağına bağlı bir bölge. Tunceli kenti, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Malatya şehri, Kurşunlu bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Kocaeli ilinde, Körfez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Çorum kenti, Dodurga ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Dikenli hakkında bilgiler

Biyoloji:

Köy isimleri:

Dikenli ile ilgili Cümleler

  • Bir kirpi ve bir yılan çiftleştirilirse ne olur? Bir buçuk metre boyunda bir dikenli tel.
  • Bina dikenli tel çitle çevrilmiş.
  • Özgür irade sorunu din için bir dikenli bir bilmece.
  • Dikenli telin altından sürünerek geçtiğinde, pantolonuyla takılıp kaldı.
 

Dikenli anlamı, kısaca tanımı:

Dikenli balık : Dikenli balıkgillerden, tatlı sularda yaşayan, göğüs veya karın yüzgeçleri dikenlerden oluşmuş küçük bir balık (G. aculeatus).

Dikenli meyan : Yüksekliği 1-2 metre olan, beyazımsı mor çiçekli, tüysü yapraklı çok yıllık bir bitki, acı meyan (Glycyrrhiza echinata).

Dikenli salyangoz : Karından bacaklılar sınıfından, ılık ve tropik denizlerde yaşayan, kabuğu üzerinde birçok dikeni olan bir yumuşakça, iskerlet (Murex).

Dikenli tel : Üzerinde yer yer diken gibi sivri çıkıntıları olan ve bir yeri korumak, geçişi güçleştirmek için kullanılan tel.

Dikenli yol : Zorluk, sıkıntı ve üzüntü ile dolu olan süreç.

Dikenli yüzgeçliler : Kemiksi balıklar takımının bir alt familyası (Acanthodii).

Derisi dikenliler : Beşli bakışımlı denizkestaneleri, denizhıyarları, denizyıldızları, deniz yılanları ve denizlalelerini içine alan deniz hayvanları dalı.

Diken : Bu çıkıntıları çok olan bitki. Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu vb. bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri.

Dikenli balıkgiller : Balıklar sınıfının kemikli balıklar takımına giren bir familya.

 

Dikenlice : Biraz dikenli.

Dikenlik : Dikenli bitkileri çok olan yer.

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

Çetin : Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, güç, zor, müşkül.

Sıkıntı : Bulunmama durumu. Sorun, mesele, sendrom, problem. Bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu etkili ve sürekli yorgunluk, mihnet. İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, eziyet. Yokluk ve parasızlığın yol açtığı geçim darlığı.

Üzüntü : Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür.

İsim : Kişi, insan. Ad. Ad.

Dikenli : Dikeni olan bitkilerin bulunduğu (yer). Zor, çetin, sıkıntı veya üzüntü veren. Dikenli olan.

Dikenli akrep kuyruğu : familyasından tek ve iki yıllıklı geniş yapraklı yabancı ot.

Dikenli çütre balığı : Boyları 25 cm olabilen, Güney Ege Denizi ve Akdeniz’de dağılım gösteren, kuyruk yüzgecinde iki adet koyu ve dik şerit bulunan, kumlu ve çamurlu zeminlerde yaşayan demersal bir tür.

Dikenli karıncayiyengiller : Memeliler (Mammalia) sınıfından, Tazmanya'dan Yeni Gine'ye kadar yayılış gösteren ormanlarda yaşayan, böceklerle özellikle karıncalarla beslenen, ağızları ve burunları gaga şeklinde türleri olan bir familya.

Dikenli keler : Keler balıkları (Squatinidae) ailesinden, 130 cm uzunluğa ulaşabilen, sırtın ortasından kuyruğa doğru uzanan bir sıra spina taşıyan, Akdeniz’de dağılım gösteren kıkırdaklı bir balık türü.

Dikenli kırlangıç : Boyları 50 cm olabilen, vücudun yan taraflarında plakalar bulunan, göğüs ve sırtının ön kısımları pulsuz, yanal çizgi üzerindeki pulları dikenli olan, 15-400 metre derinliklerde genelde kumlu ve taşlı alanlarda yaşayan, Akdeniz'de dağılım gösteren bir tür.

Dikenli kulak kenesi : Sığır başta olmak üzere diğer evcil hayvanların ve insanların kulaklarında enfestasyona neden olan argasid kene türü, kulak kenesi, Otobius megnini.

Dikenli kurt : Pamuklarda, tarak, çiçek ve yeşil kozaları kemiren, bamyalar için ayrıca çok zararlı olan sert kıllı tırtıl; kıllı kurt.

Dikenli mısır : Arpa şeklinde küçük taneli bir çeşit mısır.

Dikenli ot : Cynara cardunculus, compositae..

Dikenli sıçan : Kemiriciler (Rodentia) takımının, sıçangiller (Muridae) familyasından, 10 cm kadar uzunlukta, 9 cm kadar kuyruğu olan, sırtında yumuşak tüyler arasında çatallı dikenler bulunan, Mısır'da yaşayan bir tür. (Acomys cahirinus) Kemiriciler (Rodentia) takımının sıçangiller (Muridae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 9.5, kuyruğu 9 cm. Sırtında, yumuşak tüyler arasında, çatallı dikenler bulunur. Mısırda yaşar.

Diğer dillerde Dikenli anlamı nedir?

İngilizce'de Dikenli ne demek? : adj. thorny, prickly, spiky, barbed, brambly, spined, spinose, spinous, spiny, thistly

Fransızca'da Dikenli : barbelé/e, épineux/euse, hérissé/e

Almanca'da Dikenli : adj. dornig, stachelig

Rusça'da Dikenli : adj. колкий, тернистый