Dikkat toplaşımı nedir, Dikkat toplaşımı ne demek

Dikkat toplaşımı; bir ruh bilimi terimidir.

  • Dikkatin sürekli olarak bir nesne veya konunun belirli bir yönü üzerinde toplanması, konsantrasyon

Bilimsel terim anlamı:

Dikkatin sürekli olarak bir nesne ya da konunun belirli bir yönü üzerinde toplanması.

İngilizce'de Dikkat toplaşımı ne demek? Dikkat toplaşımı ingilizcesi nedir?:

concentration

Dikkat toplaşımı anlamı, tanımı:

Dikkat : İlgi, özen. Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık. "Dikkat ediniz!" anlamında kullanılan bir uyarma sözü.

Topla : Üç parmaklı dirgen.

Sürek : Hızlı süren, hızlı giden. Süren, devam eden zaman. Satmak için pazara götürülen hayvan sürüsü.

Nesne : Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç. Öznenin dışında kalan her konu, obje.

Toplanma : Toplanmak işi.

Konsantrasyon : Derişim. Dikkat toplaşımı.