Dil şakası nedir, Dil şakası ne demek

  • Ağız şakası

Dil şakası anlamı, tanımı:

Ağız şakası : Sözle yapılmış olan şaka, dil şakası.

Ağız : Üslup, ifade biçimi. Bu boşluğun dudakları çevreleyen bölümü. Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak. Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. Yeni doğurmuş memelilerin ilk sütü. Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı. Çıkış yeri. Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık tarafı. Kesici aletlerin keskin tarafı. Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili. Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap. Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ. Uç, kenar.