Dil akrabalığı nedir, Dil akrabalığı ne demek

  • Bir ana dilden türeyen diller arasındaki yakınlık ilişkisi

Dil akrabalığı anlamı, kısaca tanımı:

Akraba : Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler. Oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler. Biri, diğerinin doğurduğu sonuç veya olgular.

Türe : Adalet.

Yakınlık : Yakın olma durumu. Duygusal bağ veya akrabalık ilişkisi.

İlişki : Bağlantı, temas. İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas.

Diğer dillerde Dil akrabalığı anlamı nedir?

Almanca'da Dil akrabalığı : n. Sprachverwandschaft