Dil coğrafyası nedir, Dil coğrafyası ne demek

  • Yeryüzünde dillerin yayıldığı alanları inceleyen bilim dalı

Bilimsel terim anlamı:

Dil olaylarının yayılış alanlarını belirtmeyi konu olarak alan bilim kolu.

Fransızca'da Dil coğrafyası ne demek?:

géographie linguistique

Dil coğrafyası anlamı, tanımı:

Coğrafya : Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü. Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim.

Yeryüzü : Dünya. Yer kabuğu.

İnce : Hafif, gücü az. Ayrıntılı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Tiz (ses), pes karşıtı. Taneleri ufak, iri karşıtı. Zayıf. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).

Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.

Diğer dillerde Dil coğrafyası anlamı nedir?

Almanca'da Dil coğrafyası : n. Sprachgeografie, Sprachgeographie