Dil tutukluğu nedir, Dil tutukluğu ne demek

Dil tutukluğu; bir tıp terimidir.

  • Dilin iyi çalışmamasından ileri gelen söyleme güçlüğü, anartri
  • Herhangi bir sebeple konuşamama.

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Dilin görevini tam yapamaması yüzünden ileri gelen ve sözcükleri açık olarak söyleyememek biçiminde kendini gösteren bir konuşma güçlüğü.

İngilizce'de Dil tutukluğu ne demek? Dil tutukluğu ingilizcesi nedir?:

anarthria

Fransızca'da Dil tutukluğu ne demek?:

anaudie, aphémie, alalie, aphasie motrice vocale, aphtenxie, laloplégie, logoplégie

Dil tutukluğu tanımı, anlamı:

Tutuklu : Kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan (kimse), tutuk, mevkuf.

Tutuk : Tutuklu. Akıcı, rahat konuşamayan. Kapalı, tıkalı. Kısılmış, kesik. Eski işlevini göremez duruma gelmiş. Bir organ hareket edemez olmuş. Durgun, çekingen, sıkılgan. Sıkıntılı. Olması gereken gibi olmayan.

Çalışma : Çalışmak işi, emek, say. Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması. Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün. Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi.

Söyleme : Söylemek işi.

Güçlü : Şiddeti çok olan. Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Nitelikleri ile etki yaratan, etkili. Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu.

 

Anartri : Dil tutukluğu.

Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey.

Konuş : Konum. Konma işi. Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.

Herhangi : Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

Bir : Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek. Eş, aynı, bir boyda. Aynı, benzer. Sayıların ilki. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayı kadar olan. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bir kez. Sadece. Ancak, yalnız. Beraber.