Dilatatio cordis türkçesi Dilatatio cordis nedir

  • Kalp genişlemesi.
  • Dilatasyo kordis.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Dilatatio cordis ingilizcede ne demek, Dilatatio cordis nerede nasıl kullanılır?

Dilatatio : Dilatasyon. Genişleme.

Dilatatio oesophagie : Dilatasyo özofagi. Yemek borusun genişlemesi.

Dilatatio ventriculi acuta : Primer mide dilatasyonu. Akut mide genişlemesi. Birincil mide genişlemesi.

Dilatation : Genleşim. Genişleme. Dilatasyon. Bir delik veya borusal bir yapının genişlemesi, dilatasyon, ekspansiyon, ektazi. Genleşme. İçi boş organların genişlemesi, dilasyon. Kayaç taneciklerinin güneş ısısının etkisiyle büyümesi. Tevessü. Açılma. Biyoloji, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır.

Dilatational : Büyüyen. Genişleyen. Genleşen.

İngilizce Dilatatio cordis Türkçe anlamı, Dilatatio cordis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dilatatio cordis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

 

Diastole : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yüreğin ritmik gevşemesi. kontraktil vaküolün ritmik genişlemesi. Diyastol. Kalbin ritmik gevşemesi kontraktil vakuolün ritmik genişlemesi. Kalpte kulakçık veya karıncık kaslarının ritmik gevşemesi. Küçük tansiyon. Kalbin ritmik genişlemesi.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı.

Abattoir : Kesimevi. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Salhane. Mezbaha.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

Dilatatio cordis synonyms : a c syndrom, cardiomegaly, a band, a dna, abdomen, abdominal distention, diastoles, abaxial, megalocardia, a crochordon.