Dilatatio ventriculi acuta türkçesi Dilatatio ventriculi acuta nedir

  • Akut mide genişlemesi.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Birincil mide genişlemesi.
  • Primer mide dilatasyonu.

Dilatatio ventriculi acuta ingilizcede ne demek, Dilatatio ventriculi acuta nerede nasıl kullanılır?

Dilatatio : Dilatasyon. Genişleme.

Secondary dilatatio ventriculi : İkincil mide genişlemesi. Akut mide genişlemesi.

Secundary dilatatio ventriculi : Akut mide genişlemesi. Sekunder mide dilatasyonu.

İngilizce Dilatatio ventriculi acuta Türkçe anlamı, Dilatatio ventriculi acuta eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dilatatio ventriculi acuta ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Abdominal fat necrosis : [#karın Karın yağı nekrozu]. Karın içi yağ nekrozu.

Secundary dilatatio ventriculi : Sekunder mide dilatasyonu.

Abattoir : Mezbaha. Kesimevi. Salhane. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi.

Abaxial : Eksen dışı. Aks kemiği dışında. Eksenden uzak. Eksendışı. Abaksiyal. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi).

Abdominal pain : Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı. Abdominal ağrı.

 

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Dilatatio ventriculi acuta synonyms : abdomen, abdominal palpation, secondary dilatatio ventriculi, a amplitude mod, a crochordon, a c deformity, abamectin, a c syndrom.