Dilden dile nedir, Dilden dile ne demek

Dilden dile; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, zarf olarak kullanılır.

  • Sözlü bir biçimde

Dilden dile anlamı, tanımı:

Dilden dile aktarılmak : Sözlü olarak yayılmak.

Dilden dile dolaşmak : Birçok kişi tarafından konuşulmak.

Dilden dile geçmek : Kişiler arasında çok konuşulur olmak.

Sözlü : Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, yavuklu. Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı.

Biçim : Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Biçme işi. Tarz. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl.

Bir : Sayıların ilki. Aynı, benzer. Ancak, yalnız. Bir kez. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Sadece. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayı kadar olan. Tek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber.