Dilemek nedir, Dilemek ne demek

 • Birinden bir şeyin yapılmasını istemek, rica etmek, arzu etmek.
 • Kendi düşünce, görüş ve isteğini yapmak.
 • Biri için bir dilekte bulunmak

"Dilemek" ile ilgili cümle

 • "Yalnız bu hususta beni bağışlamanızı dilerim." - M. Ş. Esendal
 • "Karadakiler her lisandan hayırlı yolculuklar dilediler." - R. H. Karay

Yerel Türkçe anlamı:

Aramak: Evin dörtbir yanını diledi.

Dilemek, istemek

Kesmek: Öküzün derisini dilerken elimi kestim.

Evlenmek için kızı ailesinden istemek.

Diğer sözlük anlamları:

Dilenmek

Dilemek anlamı, tanımı:

Dilediği gibi : Kendi düşünce, görüş ve isteğine göre.

Dileme : Dilemek işi.

Acil şifalar dilemek : Hastanın kısa sürede iyileşmesi dileğinde bulunmak.

Af dilemek : İşlenen hata veya suç için bağışlanmayı istemek.

Affını dilemek : Bir iş veya görevi yerine getiremeyeceğini nezaketle bildirmek.

Aman dilemek : Önce direnirken zor karşısında boyun eğip canının bağışlanmasını dilemek.

Başsağlığı dilemek : Ölen bir kimsenin yakınlarını ziyaret ederek ilgi ve yakınlık belirten sözler söylemek.

Ecir sabır dilemek : Başsağlığı dilemek.

Hacet dilemek : İstekte bulunmak.

Helallik dilemek : Birinden hakkını helal etmesini istemek.

Lütuf dilemek : Yardım istemek.

Mağfiret dilemek : Bağışlanmayı istemek.

 

Özür dilemek : Yaptığı bir yanlıştan ötürü bağışlanmasını istemek. özrünü ileri sürerek bir işi yapmayı istememek, bir işten bağışlanmasını istemek.

Yapılma : Yapılmak işi. Yapılmış.

İstemek : Evlenmek dileğinde bulunmak. Görmek istediğini bildirmek. İstek duymak, arzulamak. Gerek olmak. Bir şeyin kendisine verilmesini veya yapılmasını söylemek, dilemek.

Rica : Dileyiş, dileme, dilek.

Arzu : Heves. İstek, dilek.

Dilek : Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, temenni, rica, murat.

Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Herhangi bir durumda olmak. Bir yerde olmak.

Düşünce : Dış dünyanın insan zihnine yansıması. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. Tasa, kaygı, sıkıntı. İlke, yönetici sav. Niyet, tasarı.

Biri : Bilinmeyen bir kimse. Bir tanesi.

İçin : Özgü, ayrılmış. Ant deyimleri yapan bir söz. Düşüncesince, kendince, göre. Oranla, göz önünde tutulursa. -den dolayı, -den ötürü. Karşılığında, karşılık olarak. Neden ve sonuç belirten bir söz. Hakkında. Süre belirten bir söz. Amacıyla, maksadıyla. Uğruna, yoluna.

Bir : Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Aynı, benzer. Beraber. Ancak, yalnız. Sayıların ilki. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bu sayı kadar olan. Tek. Eş, aynı, bir boyda. Sadece. Bir kez.

Dilemek ile ilgili Cümleler

 • Ali özür dilemek zorunda değildi.
 • Oğlum adına özür dilemek istiyorum.
 • Ali bana özür dilemek zorunda değildi.
 • Ali özür dilemek zorunda kalmayacak.
 • Ali bana özür dilemek zorunda değil.
 • Söylediğim her şey için özür dilemek istiyorum.
 • Özür dilemek için uğradım.
 

Diğer dillerde Dilemek anlamı nedir?

İngilizce'de Dilemek ne demek? : v. wish, desire, beg, will, beseech, call down, plead, solicit

Fransızca'da Dilemek : souhaiter, demander, vouloir, requérir, réclamer, solliciter

Almanca'da Dilemek : v. ansuchen, bitten, ersuchen, heischen, mögen, wünschen

Rusça'da Dilemek : v. желать, хотеть, умолять, захотеть