Dilenci çanağı nedir, Dilenci çanağı ne demek

  • Dilencilerin sadakalarını topladığı küçük, çukur kap.
  • İçinde her şeyden biraz bulunan kap vb

Dilenci çanağı anlamı, tanımı:

Dilenci : Geçimini dilenerek sağlayan kimse. Israrlı bir biçimde ve arsızca bir şeyi isteyen kimse.

Sadaka : Dilenciye verilen para. Yardım amacıyla karşılıksız verilen şey.

Topla : Üç parmaklı dirgen.

Küçük : Niteliği aşağı olan, bayağı. Yaşı daha az olan. Kısık, parlak olmayan (ses). Küçük abdest. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Geri aşamada. Değersiz, önemsiz. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Niceliği az olan.

Çukur : Mezar. Çene ve yanaktaki gamze. Çevresine göre aşağı çökmüş olan yer.

Bira : Arpa ile şerbetçi otunun mayalandırılmasıyla yapılmış olan bir içki, arpa suyu.