Dili bağlı nedir, Dili bağlı ne demek

Dili bağlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır.

  • Konuşamayan
  • Kendisine söylenen bir şeyi başkasına aktarmayan, sır saklayan.

Dili bağlı tanımı, anlamı:

Konuş : Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi. Konum. Konma işi.

Başkası : Diğer bir kişi, herhangi bir kimse, diğeri, ötekisi.

Aktarma : Para aktarımı. Bir yolcunun gideceği yere birkaç araç değiştirerek ulaşması. Bir taşıttan başka bir taşıta geçme. Aktarmak işi. Bir oyuncunun topu kendi takımından bir başka oyuncuya göndermesi. Bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan iş, transfer. Arıları bir kovandan ötekine geçirme. Alıntı. Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme.

Dili bağlı olmak : Söz söyleyemez halde bulunmak