Dili tutuk nedir, Dili tutuk ne demek

Dili tutuk; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır.

  • Serbestçe, kolaylıkla konuşamayan (kimse)

Dili tutuk anlamı, tanımı:

Tutuk : Olması gereken gibi olmayan. Eski işlevini göremez duruma gelmiş. Bir organ hareket edemez olmuş. Kapalı, tıkalı. Sıkıntılı. Durgun, çekingen, sıkılgan. Kısılmış, kesik. Akıcı, rahat konuşamayan. Tutuklu.

Dili tutukluk : Dili tutuk olma durumu.

Serbestçe : (serbes'tçe) Serbest bir biçimde. Hareketlerine dikkat etmeyen.

Kolaylık : Kolay duruma getiren. Bir işi yapabilme durumu veya imkânı. İşlerin kolayca yapılmasını sağlayan şey. Kolay olma durumu.

Konuş : Konum. Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi. Konma işi.

Kolaylıkla : Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan, kolayca.